Z historii Jawornika I

Uczniowie z Zespołu Szkół w Rzepedzi oraz studenci z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przez najbliższy weekend (4-6 marca) będą wspólnie tropić ślady przeszłości, nieistniejącej dziś, łemkowskiej wsi Jawornik.

W ten sposób rozpocznie się pierwszy etap realizacji projektu "Z historii Jawornika" finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu pilotowanego przez Polską Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Projekt, którego zakończenie planowane jest na maj 2005, polega na zainteresowaniu młodych mieszkańców okolic dawnej wsi Jawornik (Komańcza, Rzepedź, Turzańsk) – historiami własnych rodzin i sąsiadów, jako najbliższym człowiekowi dziedzictwem kultury, a szczególnie wspomnieniami dotyczącymi przedwojennego Jawornika.

Historie te w formie zdjęć, pamiątek, opowieści i in. (piosenek, zabaw) zostaną pod kierunkiem nauczycieli zebrane przez uczniów i zaprezentowane w formie wystawy, a wszystkie informacje dotyczące Jawornika posłużą do opracowania mapki dawnej wsi i uprzątnięcia niektórych jej zakątków celem przygotowania ich pod ścieżkę edukacyjną. Planowane jest także powstanie witryny internetowej prezentującej zebrane materiały.

Dla studentów z Lublina działania te to kontynuacja ich wieloletnich zainteresowań doliną i jednocześnie początek konkretnej pracy nad programem rewitalizacji Jawornika, który spotkał się z dużym zainteresowaniem władz gminy Komańcza.

Pierwsze badania terenowe. 1996 rok.
Nasze badania etnograficzno-historyczne rozpoczęły się dość niefortunnie. Postanowiliśmy mianowicie znaleźć jeszcze starszy, pochodzący podobno z osiemnastego wieku cmentarz. Niestety, około dwie godziny spędziliśmy, przeszukując okolice "naszej" góry bezskutecznie. Stało się jasne, że do jego odnalezienia będzie konieczna opinia ekspertów, czyli po prostu ludzi, którzy w Jaworniku mieszkali.

© Design: Tatomyr 2005-2006