Z historii Jawornika II

"Z historii Jawornika" to projekt trwający od czerwca do końca listopada 2005 roku. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Orkiestrę św. Mikołaja z ACK UMCS "Chatka Żaka" oraz Zespół Szkół w Komańczy i Szkołę Podstawową w Wisłoku (wraz I klasą gimnazjum) a sfinansowany przez Fundacje PZU. Zakończenie projektu odbyło się w dniach 25-26.11.2005r. Podczas tego, ostatniego już spotkania, młodzież uczestniczyła w warsztatach wokalnych, uczyła się pieśni łemkowskich oraz zaprezentowane zostały reportaże Alicji Wosik.

W Jaworniku

Kolejnego dnia o godzinie 10:00 w szkole w Wisłoku, nastąpiło uroczyste, wspólne dla obu szkół, spotkanie podsumowujące, w ramach którego zaprezentowane zostały prace uczestników projektu, wystawa fotografii, wspólne śpiewanie piosenek. Spotkanie swoją obecnością uświetnili rodzice i dawni mieszkańcy Jawornika - informatorzy odwiedzani przez młodzież szkolną. Obecnością swą zaszczyciły także gminne władze i lokalne media. Projekt rozpoczął się obozem zorganizowanym w końcu lipca na terenie bazy namiotowej w dolinie dawnej wsi Jawornik, którego uczestnikami byli uczniowie szkół biorących udział w projekcie. Podczas kolejnych spotkań, odbywających się już w roku szkolnym, uczniowie przygotowywali się do przeprowadzania badań terenowych, jak również poznawali historię Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Odbywały się lekcje o dziejach, religii i kulturze Łemkowszczyzny, prezentowany był reportaż Krzysztofa Krzyżanowskiego z TV Kraków, po którym odbyło się spotkanie z autorem.

Na kolejnym spotkaniu, odbywającym się 4-5.11.2005 uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach dotyczących historii mówionej i zasad prowadzenia badań terenowych. Odbyło się także spotkanie z Andrzejem Potockim, w czasie którego uczniowie mogli zapoznać się z jego twórczością filmową. Kolejnego dnia przeprowadzone zostały badania terenowe w Wisłoku Wielkim, Komańczy, Czystogarbie i Moszczańcu. W badaniach uczestniczyli chętni uczniowie, którzy w 6 grupach, wraz ze studentami odwiedzili 14 osób, dawnych mieszkańców Jawornika i okolic. Wszystkie grupy dysponowały dyktafonami i zarejestrowane zostało około 10 godzin materiału dźwiękowego, który następnie opracowany został przez uczestników pod kierunkiem nauczycieli.

"Z historii Jawornika" - II edycja to projekt mający na celu zapoznanie młodych mieszkańców okolic dawnej wsi Jawornik z historią i tradycją miejsca swojego zamieszkania, która choć tak ważna i ciekawa, często odchodzi w zapomnienie. Aby temu zapobiec uczestnicy projektu zebrali zdjęcia, pamiątki, spisywali opowieści, które zaprezentowane zostaną na wystawie. Zebrane informacje posłużą do opracowania mapki dawnej wsi, a w przyszłości stworzenia miejsca stanowiącego atrakcję turystyczną. Inne cele to uwrażliwienie ludzi młodych na dziedzictwo kultury, jak również przełamywanie barier i nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego oraz praca z nowoczesnymi technikami informacyjnymi (dokumentacja i przygotowanie stron internetowych projektu).

Kierowaniem pracą młodzieży przy realizacji projektu zajmowały się: Elżbieta Dołżycka i Jolanta Kudlik (Zespół Szkół w Komańczy) oraz Danuta Dołżycka, Anna Futyma i Danuta Grodzińska ( Szkoła w Wisłoku Wlk.).

mp3 - dźwiękowa relacja z zakończenia projektu wyemitowana przez Polskie Radio.


Projekt zrealizowano dzięki wsparciu
Fundacji PZU
Fundacja PZU

Pierwsze badania terenowe. 1996 rok.
Nasze badania etnograficzno-historyczne rozpoczęły się dość niefortunnie. Postanowiliśmy mianowicie znaleźć jeszcze starszy, pochodzący podobno z osiemnastego wieku cmentarz. Niestety, około dwie godziny spędziliśmy, przeszukując okolice "naszej" góry bezskutecznie. Stało się jasne, że do jego odnalezienia będzie konieczna opinia ekspertów, czyli po prostu ludzi, którzy w Jaworniku mieszkali.

© Design: Tatomyr 2005-2006