Rozmiar: 28809 bajtów
Jawornik wykoszony

Jesienią ubiegłego roku zauważyliśmy rozpoczęte prace polowe w Górnym Jaworniku. Po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat zostały skoszone trawy na polach. Pojawienie się gospodarki rolnej w dolinie Jawornika stawia pod znakiem zapytania nie tylko realizację idei Rezerwatu Pustki, ale również istnienie Bazy i wszelkich działń Artystycznych i Edukacyjnych w Jaworniku.

Jawornik wykoszony

Jawornik wykoszony

Jawornik wykoszony

fot.: Bogdan Bracha      
Pełne wynurzenie
Projekt rewitalizacji doliny dawnej wsi Jawornik k. Komańczy przez zabezpieczenie i udostępnienie turystom zachowanych w niej śladów kultury łemkowskiej.(...) Po zakończeniu projektu piękna, ale trudno dostępna i nieznana dolina stanie się miejscem o zachowanym bogactwie przyrodniczo-krajobrazowych z podkreślonym walorem edukacyjnym. Jej historia i kultura będą przemawiać zarówno do entuzjastów tych gór jak i niedzielnych turystów i letników.  

© Design: Tatomyr 2005-2006