Повне виринання

Проект повернення до життя долини на місці колишнього села Яворник поблизу Команьчі через охорону збережених у ній слідів лемківської культури і забезпечення туристам доступу до них.

Унікальним скарбом Бескидів і Низького Бескиду є покинуті і здичавілі долини на місці колишніх лемківських сіл. Вони поєднують винятково мальовничі природні ландшафти із надзвичайно багатою і цінною історико-культурною спадщиною: збережені у них сліди людської присутності є свідченням життя, яке колись там буяло та його трагічного кінця. Одним із таких місць є долина на місці лемківського села Яворник, що розташовувалось поміж селами Репедь і Команьча, на межі Бескидів і Низького Бескиду, котра від 1995 р. перебуває під опікою Оркестру Св. Миколая та Товариства Аніматорів Фолькового Руху.

Останніми роками ландшафт багатьох подібних долин зазнає разючих змін - господарство на численних гірських територіях ведеться у спосіб, руйнівний для їх неповторних краєвидів. З іншого боку нечасто з’являються ініціативи, спрямовані на те, щоб підкреслити унікальність цих долин та зробити їх доступними для широкої громадськості у якомога первозданнішому вигляді. Однією з таких ініціатив, котра ймовірно не має прецедентів у Польщі, є проект „Повне виринання”, запропонований Оркестром Св. Миколая для реалізації спільно з ґміною Команьча.

Проект передбачає благоустрій та встановлення вказівників у закутках долини, найбільш привабливих з огляду на пейзаж чи збережені пам’ятки лемківської культури (залишки будівель, доріг, сільськогосподарських угідь, садів і под.), а також прокладання (розмітку) маршрутів „освітніх стежок” із спеціально виготовленими обелісками (напр. плитами чи каменями великого розміру), які б відкривали перед туристами записи спогадів про життя Яворника чи навколишніх сіл. Планується створення громадської Наукової Ради, що виконуватиме дорадчі функції під час реалізації проекту.

Після завершення проекту ця мальовнича але незнана і важкодоступна долина стане місцем із добре збереженим природно-ландшафтним багатством та вагомим освітнім значенням. Її історія і культура будуть відкриті як для шанувальників цих гір, так і для туристів і відпочиваючих під час вихідних днів чи літніх відпусток. Кожен із них зможе самостійно відкрити для себе закапелки долини, долучитись до незвичайної мандрівки крізь простір і час. Яворник з усією своєю неповторною атмосферою вирине з чагарів і людського забуття.

Консервація та забезпечення доступу до руїн, захоплених дикою природою, є сміливим задумом, котрий, однак, вписується в традиції охорони пам’яток у країнах Західної Європи (Франції, Великій Британії). Завдяки цьому повстане „заповідник пустки”, що охоплюватиме водночас культуру матеріальну і нематеріальну (пам’ять) та буде для відвідувачів ідеєю інтригуючою і надихаючою, котра завдяки своєму новаторському характеру зможе легко стати неординарною подією на національному рівні.

З-поміж конкретних дій, необхідних для реалізації проекту, слід передовсім перерахувати:
• пошуки в державних і приватних архівах
• запис спогадів людей, що пам’ятають життя в лемківських селах
• обробка зібраних матеріалів
• створення каталогу збережених об’єктів у долині Яворника
• відбір місць, що особливо заслуговують презентації
• розмітка стежок (пішохідних, велосипедних або кінних)
• упорядкування вздовж їх маршрутів (відкриття об’єктів для огляду та запобігання їх заростанню, благоустрій, напр. спорудження сходинок, кладок)
• сполучення екскурсій до Яворника з іншими маршрутами, що вже існують чи ще вимагають прокладення (напр. пішохідний маршрут по навколишніх церквах)
• розробка, виготовлення і встановлення обелісків
• видання путівника, створення веб-сторінок
• висвітлення в засобах масової інформації.

Інформація про проект буде подаватись в мас- медіа на кожному етапі його реалізації (напр. можна оголосити загальнопольський конкурс на створення проекту обеліску). Проект можна реалізувати поетапно, у межах отриманих коштів. Його багатопрофільність дає можливість отримання фінансування з багатьох джерел (охорона пам’яток, активізація місцевих громад, інтеграція між поколіннями, місцевий розвиток, виселення, національні меншини, освіта, туризм і т.д.).

Розробник: Мартін Скрипек
член Оркестру Св. Миколая та Товариства Аніматорів Фолькового Руху, працівник Осередку „Брама Ўродська – Театр NN”

© Design: Tatomyr 2005-2006