Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
LIST PROTESTACYJNY
Szanowni Państwo! Sprawa Radiowego Centrum Kultury Ludowej, po interwencji mediów a także, o czym jesteśmy głęboko przekonani, dzięki wsparciu sygnatariuszy naszego wspólnego listu, wydaje się być wygrana!
Tak przynajmniej wynika z oświadczania Rzecznika Polskiego Radia: http://www.prsa.com.pl/news.asp?id=611
Serdecznie dziękujemy za poparcie wyrażone podpisami pod przygotowanym przez nas listem. Wkrótce zostanie przekazany on władzom Polskiego Radia oraz innym instytucjom mającym wpływ na ich politykę.
W dalszym ciągu zachęcamy jednak do składania podpisów. Dorobek RCKL to wynik pracy konkretnych ludzi tworzących ważne idee i działania. To oni sprawili, że RCKL jest prawdziwym "Centrum" a nie "Radiowym Kącikiem Kultury Ludowej". Jeśli nie musimy (oby tak było) już występować w ich obronie, to pokażmy im nasze poparcie.

List Otwarty w Sprawie Likwidacji Radiowego Centrum Kultury Ludowej

Decyzją Zarządu Polskiego Radia z dniem 1 kwietnia 2007 ma zostać zlikwidowane Radiowe Centrum Kultury Ludowej (RCKL). My, niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko temu i zwracamy się z prośbą do Zarządu PR o ponowne przemyślenie i weryfikację postanowień.

RCKL powołane w 1994 roku przez Marię Baliszewską, ma wyjątkowe zasługi w zakresie upowszechniania oraz dokumentowania muzycznej kultury ludowej Polski i świata. To kontynuacja wieloletniej pracy Redakcji Muzyki Ludowej PR, prowadzonej przez Mariana Domańskiego, a od 1973 roku także przez Marię Baliszewską i Annę Borucką-Szotkowską. Redakcja wykonywała pracę pionierską: dokonywała nagrań autentycznych muzyków ludowych oraz popularyzowała na antenie prawdziwy obraz folkloru polskiej wsi, co, pamiętajmy, w czasach PRLu nie było łatwe i wymagało cywilnej odwagi. Tak powstało Archiwum - zważywszy na stuprocentowe straty wojenne i peerelowskie zaniedbania oraz schyłek tradycji wiejskich - archiwum bezcenne dla nauki i kultury, a także dla młodzieży, która od początku lat 90-tych poszukuje poprzez muzykę własnej tożsamości i wyrazu. Z myślą o niej RCKL organizuje dziesiąty już rok międzynarodowy Festiwal "Nowa tradycja" i skutecznie promuje wartościowe dokonania polskiego folku również zagranicą (zajmują się tym Małgorzata Jędruch, Włodzimierz Kleszcz).

Dzięki Radiowemu Centrum Kultury Ludowej zarówno tradycyjna muzyka etniczna jak i twórczość nią inspirowana (od muzyki poważnej po jazz, folk, world music) jest popularyzowana na antenach Polskiego Radia oraz w stacjach radiowych zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej, a także prezentowana na organizowanych i finansowanych przez tę instytucję koncertach i festiwalach. Wielu polskich artystów zostało zauważonych i docenionych, zyskało uznanie również międzynarodowe.

RCKL jest jedyną placówką kulturalną, która na tak szeroką skalę prowadzi działania, zmierzające do podtrzymania i ochrony tradycyjnej polskiej muzyki ludowej. Jest instytucją unikalną i niezastąpioną, łączy bowiem funkcje redakcji radiowej, placówki badawczej i dokumentacyjnej oraz promotora i mecenasa rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stwarza przestrzeń inspiracji i dialogu międzypokoleniowego - szanuje, docenia i stawia za wzór tych, którzy odchodzą, tym, którzy przychodzą. Młodym pomaga stawiać pierwsze kroki twórcze. RCKL jest po prostu elementem krajobrazu kultury i patriotyzmu jutra.

Redaktorzy RCKL to wysokiej klasy fachowcy, wybitni radiowcy, zaangażowani w dzieło, którego się podjęli. Dowodem tego jest Nagroda Rady Programowej PR przyznana im w roku 2004 oraz Nagroda im. Oskara Kolberga przyznawana przez Ministra Kultury. Maria Baliszewska jest ponadto laureatką nagrody specjalnej Fundacji Kultury (1998) i medalu Zygmunta Glogera (2003), a od 1998 koordynatorem Europejskiej Unii Radiowej ds. muzyki tradycyjnej i folkowej.

Dzięki RCKL mało popularna w Polsce, a od dawna objęta ochroną i traktowana priorytetowo w Europie, kultura i muzyka etniczna zaistniała w mediach i zainteresowała szersze audytorium, a przede wszystkim została na nowo odkryta przez młodych twórców i wykonawców. Pracy redaktorów RCKL zawdzięczamy wiele wartościowych nagrań nowej muzyki inspirowanej folklorem oraz unikalną serię 25 płyt z polską muzyką ludową "Muzyka Źródeł - Z Kolekcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia", jak dotąd jedyną reprezentatywną serię płytową z nagraniami autentycznej ludowej muzyki polskiej. RCKL znacząco wspiera również takie wydarzenia jak doroczny Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Dzięki tym wszystkim działaniom Polska dorównuje standardom europejskim i światowym w dziedzinie ochrony dziedzictwa muzycznego oraz promocji nowej sztuki inspirowanej folklorem.

Raz jeszcze zwracamy uwagę: RCKL to jedyna tego typu placówka w Polsce!!!

Apelujemy zatem do władz Polskiego Radia, aby powstrzymały się od likwidacji instytucji, która uczciwie pełni tzw. misję publiczną zagwarantowaną radiosłuchaczom przez ustawę.

Apelujemy jako twórcy, ludzie kultury, bliscy wartościom promowanym przez RCKL, jako słuchacze.

"Miarą oceny Polskiego Radia - S.A. jest akceptacja przez słuchaczy oferty programowej i sposobu jej realizacji. Słuchacze traktowani są jako partnerzy Polskiego Radia - S.A.(...)" (z dokumentu Zasady Etyki Polskiego Radia S.A.)

Z poważaniem

Wszystkie podpisy:

3287. magdalena chmielewska
3286. Tomasz Kunusz
3285. Krzysztof Cękiel, własna
3284. Richard Benesevich, muzykant i nauczyciel
3283. Dorota Konador, osoba prywatna
3282. Sławomir \"fari\" Drajer, Muzyka wychowuje !!!
3281. Maciej Budny
3280. Ewelina Pabich
3279. klaudia Chudnicka
3278. Marcelina Naparstek, Wrocław
3277. Piotr Kamiński, niezależny
3276. Stefan Aleksander Dziekoński
3275. Justyna Beata Rokosz
3274. henryk winckiewicz, artyata plastyk
3273. Janusz Korbecki
3272. Jan KUCZEK, Etnograf, kier.Pol.zespolu w Eindhoven, Holandia
3271. irek Walczak
3270. Grażyna Gałązka
3269. Jakub Jaroński
3268. Michał Brdak, ...miłośnik jednej z wyżej podpisanych, która brzmi jaj muzyka ludowa w swych najszlachetniejszych dźwiękach...
3267. Leif Leszczynski, k.k.
3266. Iwona Chmaj
3265. Katarzyna Mikulska
3264. Andzia PIGAN
3263. Piotr Cieślak, fan Village Kollektiv
3262. Roman Drajer, muzyk, wróg nonsesu i absurdu
3261. Anita Buczkowska
3260. Tomasz Graniczka
3259. Justyna Rybaczuk
3258. Katarzyna Górna
3257. Dominika Szubańska, licealistka, miłośniczka muzyki ludowej
3256. Arkadjusz Owczarek
3255. Izabela Jankowska
3254. Emilia Pilguj
3253. Barbara Różańska
3252. justin tiuchtiej-lavazzon, designer/miami beach/fl
3251. eric lavazzon, artysta/floryda
3250. Paulina Sobieszkoda, studentka psychologii, Uniwersytet Wrocławski
3249. Marcin Skaziński
3248. Piotr Malczyk
3247. karolina turbak
3246. mazur zbigniew
3245. Julia Andruszko, \"OCZY-RZECZY-W-ISTOŚCI\"
3244. bartek bijak, Centralne Muzeum Włókiennictwa (pracownik)
3243. Mateusz Jamka
3242. Michał Kudła
3241. Michał Miąskiewicz
3240. Marcin Zieliński
3239. Janusz Kempiński, prywatna
3238. Tomasz Karpiński, twórca ludowy
3237. patryk zalewski, student UwB
3236. Grzegorz Chodelski , UMCS muzyk
3235. Piotr Kiliański, Project Zion
3234. Maciej Wilusz
3233. Mateusz Szemraj, AMFC, Mosaic
3232. Grzegorz Bobrowski
3231. Monika Mirońska - Galińska, nauczyciel kulturoznawstwa
3230. Grzegorz Woźny, student
3229. Andrzej Pazgan
3228. Michał Wawszczyk, student, słuchacz radiowy
3227. Radosław Świrko, zwykły słuchacz
3226. Jarosław Chaciński
3225. Marta Moskal
3224. Paweł Mozdrzewski, inicjatywa raga
3223. jarosław rogut
3222. Rafał Żagiel, własna
3221. Andrzej Biskup, church
3220. ANDRZEJ KUŻAS, słuchacz
3219. Tomasz Turski
3218. Piotr Sobczuk
3217. Rafał Skwierawski
3216. Michał Słomka
3215. Beata Tyminska, osoba prywatna
3214. justyna stasiak
3213. tomasz tomaniak, architekt
3212. piotr kaczmarek
3211. Katarzyna Kepa, Biuro Podrozy Wewnetrznej
3210. Dariusz Pawelec
3209. Magdalena Birut
3208. Kaja Tyzenhauz, wokalistka
3207. Joanna Zboralska
3206. Aleksandra Szulencka, RadioAktywne
3205. Dawid Adrjanczyk
3204. Barbara Szubert
3203. Mateusz Pawlak, słowianin, student psychologii
3202. Michał Wojtyś
3201. Michał Grabowski, STUDENT KOMPOZYCJI AM w Poznaniu
3200. Szymon Jabłoński
3199. Zofia Dzieniszewska
3198. Radosław Chmielarski
3197. Anna Gołębiowska
3196. Agnieszka Gołębiowska
3195. Sławomir Czarnik, Stowarzyszenie \"DziK\"
3194. Weronika Hansen, MA (Oxon)
3193. Zbigniew Siatkowski
3192. Olga Głowala, Kulturoznawsto UMCS
3191. Jakub Kowalczyk
3190. Joanna Grala
3189. Joanna Paliwoda-Szubańska, instytut etnologii i antropologii kulturowej , UŁ
3188. Aleksandra Czarnecka, studentka UW
3187. Michał Jabłoński
3186. Julia Agnieszka Faryj, studentka UW
3185. Jerzy Michał Kuniewski, student UG
3184. Hubert Bartoszewicz
3183. Paweł Kozak
3182. Maciek Skorupa, nie pozwólmy, niszczyć pamięci o przodkach
3181. Dawid Świonder
3180. Lilia Kuzniecowa
3179. Izabela Stanek, studentka
3178. Mikołaj Kurczewski
3177. Tomasz Beger, słuchacz II programu PR
3176. Maciej Sławiński
3175. Tomasz Biela
3174. Adam Łyczko
3173. Martyna Różańska
3172. Rafał Stanilewicz
3171. Marianna Dąbek, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, studentka muzykologii UJ
3170. Marcin Dubas, miłośnik autentycznej szczerości
3169. Katarzyna Lindner
3168. Anna Świerczyńska, studentka etnologii i antropologii kulturowej UŁ
3167. Agnieszka Rychter-Niesobska
3166. Mateusz Witek
3165. Krystyna Jarosławska
3164. Wioletta Cerkiewicz
3163. Bożena Jurkowska, jako osoba prywatna, i red. \"Regionu Jasielskiego\"
3162. Marek Piekarski
3161. Paweł Żełobowski, reggae:)
3160. szymon domzala
3159. Izabela Robak
3158. Malgorzata Radaczynska
3157. DAMIAN PRZYWECKI, POLAK
3156. Joanna Brynda, Lubartów
3155. Czesław Klott
3154. Bożena Mrózek
3153. agnieszka mazur
3152. Łukasz Kosiński
3151. jakub hinc
3150. Waldemar Fraś
3149. Blandyna Migdalska, ja, corocznie jestem w Kazimierzu, dokumentuję dla siebie i dzieci to co zostało ze starej polskiej kultury ludowej, na zdjęciach i nagraniach, Dyrektor Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry
3148. Piotr Soroka
3147. Katarzyna Bogusz
3146. krzesimir debski
3145. Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski
3144. Dariusz Pawłowski
3143. Leszek Ziąbka, archeolog Muzeum Okręgowe Kalisz
3142. paweł skrzypiński
3141. Anna Kaminska, rasta
3140. SZYMON KRYŃSKI, Drew Art
3139. Stefan Aleksander Dziekoński
3138. Eliza Schwenkgrub
3137. Patrycja Skala, inteligencja polska na emigracji
3136. Piotr Kowalewski, Kaszuba
3135. Tomasz Kukurba, Kroke
3134. Justyna Wyszkowska
3133. Piotr Świerczyński
3132. mihał \"misza\" siwek, prywatnie
3131. Aleksandra Jarosińska-Borowa, kulturoznawca
3130. Zuzanna Gorska
3129. Aleksandra Pijanowska Adamczyk, prywatnie
3128. Aleksander Lidtke Adamczyk, Akademia Dom Tańca Pałacyk
3127. Grażyna Adamczyk Lidtke, Akademia Dom Tańca Pałacyk
3126. Grzegorz Pawlas, własna
3125. marjo romarjo
3124. Monika Pastuszko
3123. Dariusz Ellert
3122. Łukasz Rychliński, prywatnie
3121. Marcin Rytelewski
3120. Alina Cała
3119. Piotr Łukasz, student UW
3118. Joanna Muszyńska, Muzeum Etnograficzne w Toruniu
3117. Bartosz Zawadzki , student
3116. maksymilian mazurek, student
3115. Dorota Majkowska-Szajer
3114. Dagmara Wiśniewska
3113. Radek Motyka
3112. Piotr Bolibrzuch, obywatel
3111. Jarosław Kołdej
3110. Wojciech Chabko
3109. Karolina Jarmołowicz
3108. Michał Baczuń, Studio Kosmos
3107. Violetta Lenarczyk
3106. Agnieszka Bujniak, uczennica
3105. Adam Kubek
3104. Michał Wasil
3103. Małgorzata Masełko, Akademickie Radio Luz
3102. Michał Bocian
3101. Tomasz Zwolski
3100. Krzysztof Łagutko, obin.org
3099. Arkadiusz Stasiewicz
3098. Katarzyna Szymańska
3097. Marta Urban - Burdalska, psycholog; inicjatywa Podróżniczy Kolektyw Skrzypcowy Olsztyn
3096. Agata Uliszak, grupa Radujsja
3095. Marcin Bogdanowicz
3094. Paweł Kozłowski, osoba prywatna
3093. Marzena Szymonowicz
3092. Anna Piliszek
3091. Luiza Krzyżewska, studentka UMCS
3090. Mirek Biedrzynski, rencista
3089. Karol Szczepanek, słuchacz
3088. Rafał Jagodziński, Kontrol Kolor Kultura
3087. Maria Fiderkiewicz
3086. Kinga Kokot
3085. Michał Kopeć, Student
3084. Irena Kołodziejczyk
3083. Wojciech Kołodziejczyk, pankowiec
3082. Jan Możdżyński, nauczyciel- emeryt
3081. Justyna Wątroba, nauczycielka
3080. Przemysław Wątroba, historyk sztuki, UW
3079. Anna Płaczek, UMK
3078. Ireneusz Nieczajew, Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
3077. Piotr Idziak, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
3076. Michał Birkowski
3075. Joanna Krasuska, etnograf Państwowe Muzeum Etnograficzne
3074. Małgorzata Szarek
3073. Irena Kubiak, etnolog
3072. Barbara Jacennik
3071. Ewa Kaim, bezrobotna
3070. Roksana Vikaluk
3069. Igor Chodan
3068. Arnold Cholewa, osoba prywatna
3067. Maja Mielowska, Stowarzyszenie KANABA
3066. Agnieszka Janiak, studentka, UMCS
3065. Urszula Łaniewska
3064. Anna Kamińska
3063. Aleksandra Ancukiewicz
3062. Tomasz Gotowiec, Geolog
3061. Tadeusz Gos
3060. Joanna Rzeźnik
3059. Anna Maćkowiak, Młodzieżowe Centrum Kultury
3058. julia siwicka, historyk sztuki, konserwator
3057. Katarzyna Gąsior
3056. Marianna Pawlik-Zdziarska
3055. Robert Czarnota
3054. Magdalena Zowczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniw. Warszawski
3053. Piotr Kokotkiewicz
3052. piotr swiderek, absolwent etnologii UŁ
3051. Dagmara Baraniewska, psycholożka i etnografka
3050. Jacek Wiktor, Student
3049. KRZYSZTOF NAJMOŁA
3048. Grażyna Jaworska
3047. Jakub Bułat, księgarnia-kawiarnia Tarabuk
3046. Andrzej Bugajski, kapela goralska \"Halni\" Londyn
3045. Aldona Szykulska, nauczyciel wiedzy o kulturze
3044. Radek Czerniak, archeolog
3043. Michał Majchrzycki
3042. Radosław Kośla, nauczyciel
3041. Urszula Anikowska
3040. Waldemar Cecuła, trener tenisa
3039. Martyna Gołębiewska, etnolog
3038. Izabella Dziewanowska, etnograf
3037. Barbara Żylicz-Szymborska, członek stowarzyszenia A KUKU SZTUKA
3036. andrzej kowalski, etnolog
3035. marysia dziewanowska-kowalska
3034. Tomasz Szymborski, Biafra
3033. Małgorzata Szymonowicz, nauczyciel
3032. Marek Dyczka
3031. Marek Dyczka
3030. Marek Dyczka
3029. Małgorzata Kozera, PWSFTviT w Łodzi
3028. Adam Dersiewicz
3027. Anna Stachowiak
3026. Agnieszka Malek
3025. Krystyna Jabłońska
3024. Bartosz Sobolewski, konserwator dzieł sztuki
3023. Grzegorz Cwaliński, Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu
3022. Grzegorz Bednarczyk
3021. maciej kaminski
3020. Ryszard Winerowicz
3019. Małgorzata Siwarska
3018. Urszula Besz, Urząd Miejski Wrocławia
3017. Aldona Nocna
3016. Marta Skrzypek
3015. Kamil Kopeć
3014. Krzysztof Kleszcz, wydawca
3013. Bogdan Głowacki
3012. Anna Mielczewska, etnolog (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
3011. Maria Dzierżawska
3010. Hanna Łopatyńska, Muzeum Etnograficzne w Toruniu
3009. Jan Litwin-Staszewski
3008. Monika Machota
3007. Joanna Domachowska
3006. Andrzej Ciota, Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych
3005. Aleksandra Kuczborska
3004. Ewa Kozikowska
3003. Anna Walczak, Toruń
3002. Lech Szymonowicz, stary góral z beskidów , psio crew !
3001. Paweł Jabłoński
3000. Dariusz Strzelczyk
2999. Katarzyna Żmidzińska-Szpulak
2998. Karol Krzyczkowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
2997. Daniel Balcerek, meloman
2996. Łukasz Dragan
2995. Aleksandra Fila, kulturoznawca
2994. Malwina Wypchło
2993. Artur Grudziński, muzyk
2992. Anna Baranowska
2991. Grzegorz Piotrowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku
2990. Agata Abramowicz
2989. Anna Jagiełło-Wolsza
2988. Jerzy Aleksander Splitt, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
2987. Sylwia Mańko
2986. GRZEGORZ MAŁOJŁO
2985. Aleksandra Żytnicka, Muzeum Wsi Radomskiej
2984. Tony Smith
2983. Wojciech Jurgiel, muzyk
2982. Przemysław Wawrzyniak, Muzyk www.szkocja.art.pl
2981. Jaroslaw Grzenda
2980. Zbigniew Stanczyk, Stanford University
2979. Grażyna Andrałojć
2978. Irena Warchił
2977. Tadeusz Baraniuk, Uniwersytet Warszawski
2976. Krystyna Jarosz, Muzeum Kultury Ludowej
2975. Adam Baczyński
2974. Jerzy Sola, FOLK KAPELA łOBEZ
2973. mateusz skwarecki
2972. Amanda Bruczkowska
2971. Wojciech Ejgierd
2970. Dawid Gadzała
2969. Asta Dirmaitė
2968. Rafał Gorzeja
2967. Jan Żórawski
2966. Ewa Kaźmierczak
2965. Joanna Mogielska-Monkiewicz, POR
2964. Wojciech Sztukowski, tlumacz
2963. grzegorz szczurek
2962. JAKUB WUDARCZYK
2961. Sławomir Sikora, Uniwerystet Warszawski
2960. Michał Głuszek
2959. Krzysztof Masternak, Dyskusyjny Klub Filmowy \"FERMENT\", ŁDK
2958. Joanna Maria Koźmińska, Uniwersytet Warszawski
2957. katarzyna wilczek
2956. Małgorzata Kowalska, UW - administracja
2955. Krystyna Dudzińska, pracownik UW
2954. Anna Sobańska
2953. Marcin Rochowski
2952. Elżbieta Wenda, Uniwersytet Jagielloński
2951. Mariusz Bednarski, usługi informatyczne
2950. Daria Druzgała, Fabryka
2949. Zbigniew Ambrosiewicz
2948. Tomek Białas
2947. Joanna Lelek, Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju
2946. Magda Chmielewska
2945. Helena, Maria Roszak, doradca finansowy
2944. Michał Moc
2943. Agata Zubel-Moc
2942. Natalia Jankowiak
2941. Radosław Srokowski
2940. Konrad Adamczyk
2939. Marzena Marek
2938. Jakub Górski
2937. Maria Malgorzata Namysłowska, BK QUARTET Publishing
2936. Zbigniew Namysłowski, muzyk jazzowy
2935. Marcin Witkowski, bezrobotny
2934. Przemek Olewnik, dyrektor firmy marketingowej
2933. Mark Adams, OMJ Media (Hong Kong)
2932. Rafal Kotowski, Arsenal Soccer Schools (Hong Kong),trener pilki noznej (youth soccer coach)
2931. Aleksandra Gulińska
2930. alicja Łakomska, Stowarzyszenie \"O lepsze jutro\'
2929. Agnieszka Szczur
2928. Maria Gardjas
2927. Regina Bochenek-Franczak, profesor UJ
2926. Stanisław Franczak, pisarz i wydawca
2925. Hanna Sylwestrowicz, Warszawa
2924. Alicja Bednarczyk
2923. Mateusz Markowski
2922. Szymon Ołów
2921. Jacek Walkiewicz, Potrzebujemy takich ludzi jak On!
2920. Dorota Giel
2919. Łukasz Masztakowski, własna
2918. Mateusz Czerwiński
2917. Joanna Szot
2916. Maciej Leśniak, www.genjp2.pl
2915. Sławomir Browkin, Research.pl - Poznaj Swój Kraj i Okolice - folk i kultura ludowa
2914. Elżbieta Żurawska
2913. Anka Obarska
2912. Łukasz Widziszowski
2911. Wiesław Lewandowski
2910. Magdalena Biesiadecka
2909. Klaudyna Alicja Braun
2908. Konrad Gramont, radio e-mucha
2907. Olga Tomaszewska
2906. Artur Grochowski, STOWARZYSZENIE STUKNIĘTYCH CELTOLOGÓW
2905. Joanna Pietrzykowska
2904. Magdalena Mechlin, Stowarzyszenie Antropologów Kultury \"ETNOSFERA\"
2903. Jerzy Lubiński, student Politechniki Wrocławskiej
2902. Jolanta Prądzyńska, Warszawa, prywatnie
2901. Piotr Kruczenko, lekarz
2900. Piotr Michalski
2899. Adam Iwanow
2898. Maciej Koperski, Stowarzyszenie \"Perspektywa\"
2897. Zygmunt Wojdyła, Gdańsk
2896. Beata Domaszewicz, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rwańska 7 Radom
2895. michał sufin
2894. kuba grabski, muzyk, dziennikarz
2893. Bartosz Wojciechowski, muzyk
2892. Maja Wolniak
2891. Eva Volujevic, tancerka
2890. Pawel Rutkowski, deutsch-polnische-projektagentur poczdam
2889. Wlodzimierz Kiniorski, muzyk
2888. Magdalena Staroszczyk
2887. Rafał Konert, Akademickie Radio LUZ
2886. Bogusław Doba
2885. Dorota Pieczonka
2884. Danuta Chojnacka, Gdańsk
2883. Magdalena Majkowska
2882. elżbieta żak, Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa
2881. Grzegorz Russek, Stowarzyszenie WSCHODNIA PERSPEKTYWA
2880. Asia Hrabia
2879. Kasia Fiedorowicz
2878. Daniel Kunecki, prywatnie
2877. Joanna Wojtarowicz-Zawol, Stowarzyszenie Antropologów Kultury \"ETNOSFERA\"
2876. Joanna Nowicka, Warszawa, prywatnie
2875. Kamil Mączkowski
2874. Ewa Wojtoń
2873. Marcin Śmiałek
2872. Joanna Księska, KUL
2871. Marta Lizak
2870. Aneta M. Krawczyk, Gdańsk
2869. anna napiontkowna
2868. Magda Czerneńko, własna
2867. Anna Sobańska
2866. Ziemowit Niedźwiecki, Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
2865. Jan Niedźwiecki, Muzeum Okręgowe im.Stanisława Staszica w Pile
2864. Mateusz Jańczak
2863. pawel jastrzebski, CHUPACABRAS
2862. Zofia Zatorska
2861. Łukasz Jaworski, KAI
2860. Zofia Stopniak-Freda, IH UW
2859. katarzyna chwałek
2858. Joanna Kępka
2857. Lucjan Towpik, Kawiarnia Naukowa
2856. Edyta i Marian Sobiczewscy
2855. szymek aninowski
2854. Łukasz Nowak, Scena Lubelska
2853. ROMUALD PRYLL, GMINNY OśRODEK KULTURY W HAńSKU
2852. Halina E. Sadecka
2851. Elżbieta Pruśniewska, doktorantka AMFC
2850. Katarzyna Glogowska, student
2849. ilona falba
2848. Ewa Henry
2847. Robert Burdalski, Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna
2846. marcin wociór
2845. Aleksandra Gronowska, Gardzienice
2844. anna przybielska
2843. Urszula Gołębiowska
2842. Tomasz Matusiak, sympatyk
2841. Ewa Niwińska-Lipińska, sympatyczka
2840. Małgorzata Janicka, IH UW
2839. Adam Kałużny
2838. Anna Wojtych
2837. Kinga Czachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
2836. Marek Cudek, folkman
2835. Sławomir Czarnecki, kompozytor
2834. Maria Zielińska
2833. Stanisław Lesner
2832. Anna Sojat
2831. robert marczuk
2830. Barbara Songin
2829. Michał Brzostowicz, Muzeum Archeologiczne, Poznań
2828. Karolina Krawczyk, Prywatna
2827. krzysztof kozinski
2826. Zbigniew Mańkowski, OLPI-GDAŃSK
2825. Teresa S. Renk, sympatyczka
2824. Ewa Kokoszycka, Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja
2823. Magdalena Ledwoń
2822. Bartosz Bosak
2821. Włodzimierz Grabarczyk, Towarzystwo Rekonstrukcji Historyczno Technicznej
2820. Małgorzata Prośniak, Akademia Muzyczna w Warszawie
2819. Hanna Merwart, bibliotekarka
2818. Ziemowit Łajming, Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
2817. Marcin Leitgeber
2816. Kazimierz Ogorzałek
2815. Sebastian Bednarczyk, inicjatywa
2814. Małgorzata Bujalska
2813. Magdalena Szczepańska-Kubat
2812. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, Instytut Muzyki
2811. bartosz bielawski
2810. Halina Mamok
2809. Teresa Urszula Czarnecka, pedagog, Towarzystwo im.K.Szymanowskiego
2808. Maciej Niechwiadowicz
2807. Danuta Błażejczak, adwokat
2806. Grzegorz ZIEZIULA
2805. Jacek Wilczek
2804. Magdalena Olszewska
2803. Grzegorz Olszewski
2802. Seweryn Erling
2801. zbyszek dymarski
2800. Tomasz Choroba
2799. Jarosław Śliwa
2798. Marcin Szczepaniak
2797. Lech Stefaniak, Muzeum Okręgowe w Koninie
2796. -artur; Galczak, radiomaniak
2795. Anna Maklewska, teatr tańca i ognia Ignis
2794. Bartłomiej Chromik, student etnologii na UW
2793. PAULINA KOWALCZYK
2792. Romuald Jędraszak, dudziarz wielkopolski nauczyciel gry na instr. ludowych
2791. Izabela Wolniak
2790. Luiza Michalska
2789. Zenon Staniszewski, inicjatywa osobista
2788. Małgorzata Chabaj, Akademickie Radio Centrum w Rzeszowie
2787. Jakub Kowalczyk, muzyk zespolu *ZIEMIA*
2786. Joanna Szarecka, studentka
2785. Janusz Drabik
2784. andrzej zeńczewski, daab,szwagierkolaska
2783. Jan Życzkowski, Biuletyn IBIS
2782. Roman Fijałkowski, Collegium Vocale Bydgoszcz - Zespół Muzyki Dawnej
2781. Izabela Idziak, studentka
2780. jakub kumorek, sympatyk
2779. Robert Komorowski, Zarząd Samorządu Studentów UAM
2778. Piotr Boguslawski, IF PAN
2777. Grzegorz Hryciuk
2776. Marta Łukaszewska, Scena Lubelska
2775. Katarzyna Wac-Włodarczyk
2774. Tomasz Żuk
2773. kasia zejmo
2772. Dariusz Kardaś, sędzia
2771. Sylwia Skorska
2770. Justyna Kosmulska, animacja kultury
2769. Rafał Kosmulski, sympatyk
2768. Jacek Motyka
2767. Kamil Klemens
2766. Ksenia Gosławska
2765. Rafał Wojtyszyn
2764. Teodor Ratkowski, kompozytor,reżyser
2763. Małgosia Kłych
2762. Szymon Dancewicz
2761. Dariusz Zeus Melcher
2760. Mariusz Musielak
2759. Anetta Musielak, Polska Orkiestra Radiowa
2758. Jerzy Rafał Baniak, Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji i Komunikacji Społecznej Wrocław
2757. Jolanta Sikorska, filmowiec
2756. Marek Kuszneruk, informatyk, etnolog, muzykant
2755. Agnieszka Baranowska-Kuźma
2754. Filip Fałek
2753. Mateusz Ratajczak, Pilska Inicjatywa Anarchistyczna
2752. Katarzyna Smól
2751. Tomasz Baran, Emerald Szczecin
2750. Tomek Torój
2749. Grzegorz Lewtak, NorthWind - sea songs.
2748. Marta Szymska, Stowarzyszeni Uroczysko
2747. Mateusz Marek Pyła, student pedagogiki
2746. Barbara Suliga
2745. Barbara Kaczmarek, historyk
2744. Beata Walczak-Larsson
2743. paweł szczepanik, Radio ART
2742. Eugenia Kuzniatsova, studentka
2741. Katarzyna Kaźmierczak, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Legnica
2740. Karol świetlicki, Ułomni Inaczej
2739. Romuald Rakowski
2738. Zdzisław Podkański, Poseł do Parlamentu Europejskiego
2737. piotr hłąd
2736. Joanna Pająk, inicjatywa własna
2735. Wojciech Dudziak, pasieka
2734. Agniesza Iwaszkiewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
2733. Leon Blank, www.klezmer.se
2732. Tomasz Kaliński
2731. Krzysztof Krawiec, Wydział Fizyki UW
2730. Andrzej Manka
2729. Dorota Lepianka
2728. Anna Malewska-Szałygin, IEiAK UW
2727. Krzysztof Łukasiak
2726. Łukasz Filipow, student etnologii
2725. Włodzimierz Mędrzecki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
2724. Żaneta Kopczyńska, Etnolog
2723. Zofia Sokolewicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
2722. Helena Grad, WSIiZ \"Spotkania ze sztuką\"
2721. Aleksandra Bartelska
2720. Jakub Kopczyński
2719. Martyna Żurek, Kapela Ziele, Kapela Dudziarzy Wielkopolskich \'SOKOŁY\'
2718. Krystyna Hermanowicz-Nowak, Pracownia Etnologii IAE PAN
2717. Krzysztof Cichocki
2716. Andrzej Prejs, Uniwersytet Warszawski
2715. Ewa Kielar, Radio Centrum Rzeszów
2714. Bartosz Bukowiński
2713. Małgorzata Haraszkiewicz-Niewczas, UŁ
2712. Grzegorz Kompert, Student
2711. Anna Dorota Władyczka
2710. Agnieszka Ławicka, Muzeum Lubelskie w Lublinie
2709. Aneta Janas
2708. Jarosław Kaczmarek, Stowarzyszenie Grupa Studnia O
2707. Aleksandra Terefenko
2706. Magdalena M. Wojtaszewska
2705. Magdalena Suska
2704. Andrzej Rakowski, Akademia Muzyczna, Warszawa
2703. Urszula Gałązka
2702. Marta Białek
2701. Urszula Potyrała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
2700. Małgorzata Banasińska-Barszcz, dyrygent
2699. Gabriela Leoniec
2698. Anna Grabowska, prywatna
2697. Agnieszka Sójka
2696. Magdalena Nieczuja- Goniszewska
2695. Marlena Cieszyńska
2694. monika szulińska, muzyk
2693. Anna Pauli
2692. Anna Nowacka
2691. Krystyna Kenar, osoba prywatna
2690. Joanna Generalczyk, UMWW
2689. Michał Mendelewski, Urząd Marszałkowski
2688. Anna Fionik, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
2687. Artur Anyż, Studio Teatralno Muzyczne Jazz-Club Kielce
2686. Mateusz Bartoszewicz, Radio Centrum Rzeszów
2685. Artur Mielnik, prywatna
2684. Piotr Krzewski
2683. Barbara Krzewska
2682. Jolanta Szymczyk
2681. Błażej Gawlik
2680. Igor Znyk, Łacinka.org
2679. Anna szczesna
2678. diana szawłowska
2677. Marek Maciągowski
2676. Roman Stawski
2675. Rafał Dąbrowski
2674. Grzegorz Szafrański
2673. Magdalena Gorbacz
2672. Ewelina Garncarz
2671. tomasz rusak, belfer
2670. Aldona Kłapouch
2669. Mirella Gliwińska, Agencja Apid
2668. Jacek Kordialik
2667. Sabina Bojda
2666. Magdalena Kępa, absolwentka etnologii
2665. Hubert Feret
2664. Monika Wolańska, Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
2663. tomasz zietek
2662. Mirosława Kubasiewicz
2661. Michał Moruń
2660. Barbara Cyganik
2659. Anna Kozieł
2658. Agnieszka Dębowiecka
2657. Jadwiga Anastazja Zdanowska, inicjatywa
2656. Wojtek Pakowski
2655. Bartłomiej Adamczak, \"Na Bani\"/\"Mordy\"
2654. Jerzy Siemaszko, Szef organizacyjny Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego w Szwajcarii k. Suwałk
2653. Kinga Wenklar, doktorantka IJP PAN
2652. Ewa Chrzanowska, WŁASNA
2651. Radosław Szczygieł, UAM WNS
2650. Zdzisław Kwasek, Uniwersytey Ludpwu Rzemiosła Artystycznego w Woli Sekowej
2649. Aneta Mancewicz
2648. Lucyna Maculewicz
2647. Bartlomiej CYGANIK
2646. Michał Zduniak, student WNS UAM
2645. Julia Gołębiowska, studentka Akademii mUzycznej w Poznaniu i muzykologii UAM
2644. Jakub Lewandowski, SLO nr 3 Warszawa
2643. Pawel Jeziorny, Towarzystwo Bazynowe
2642. Dariusz Grzybek, doktorant IS PAN
2641. Karolina Rozwód, Polski Instytut Sztuki Filmowej
2640. Przemysław Latacz, zespół heavymetalowy
2639. Adam Wachowicz, nauczyciel
2638. Julita Charytoniuk, zespół Czeremszyna
2637. Iwona Moskalik
2636. Weronika Ratusinska, Akademia Muzyczna im. F. Chopina
2635. PIOTR DRZEWIECKI
2634. Anna Wołkowicz, dr, Uniwersytet Warszawski, Instytut Germanistyki
2633. Agnieszka Winiecka, studentka geologii
2632. Stanisław Michałczak
2631. agnieszka dulęba-kasza
2630. Filip Godyń, tłumacz
2629. Maurycy Męczekalski, Klub Od Nowa; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2628. Zofia Kalinowska
2627. Paweł Buczko
2626. Lech Kownacki
2625. Krzysztof Sukiennik
2624. Ewa Danecka
2623. Damian Karsś, student kulturoznawstwa
2622. WOJCIECH OLKOWSKI
2621. Halina Tunkiewicz, CKiS w Siedlcach
2620. Joanna Mojżesz
2619. Joanna Pietrzak-Thebault, Uniwersytet Warszawski
2618. Ewa Milewska
2617. Maciej Lewicki
2616. Benedykt Kafel, Małopolskie Centrum Kultury \"Sokół\" w Nowym Sączu
2615. Katarzyna Dyga, Psio Crew
2614. Maciej Szymonowicz Kamerski, PSIO CREW - \"Elektro-Góralska Organizacja Walki z Głupotą\"
2613. Benedykt Kafel
2612. Emilia Glista
2611. Iwona Fabiańska, studentkaUMK
2610. Przemysław Winiecki, Uniwersytet Wrocławski
2609. Jakub Włodarski
2608. Sebastian Karpiel Bułecka, architekt, lider zespołu zakopower
2607. Jerzy Pal, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Szczawnicy
2606. Magdalena Szyndler, Uniwersytet Śląski
2605. Agnieszka Wojsiat, Uniwersytet Gdański
2604. aneta Łach, prywatna
2603. Bartłomiej Kudasik
2602. Grażyna Talarek, Muzeum Kultury Kurpiowskiej
2601. Barbara Kalinowska, Muzeum Kultury Kurpiowskiej
2600. Jacek Zięba
2599. Jolanta Ciborowska
2598. Joanna Chmielewska, historyk
2597. Piotr Falko Rychlec
2596. IRENA SLOWINSKA-WROBLEWSKA, muzykolog
2595. monika marzeta
2594. Iwona Aniszkiewicz
2593. Ryszard Jałoszyński
2592. Dobrochna Olszewska
2591. Marta Zabłocka, dziennikarz
2590. Andrzej Bieniek
2589. Bogdan Krok, Centrum Kultury w bobowej
2588. daniel pacek
2587. Kazimierz Kossak-Główczewski, Uniwersytet Gdański
2586. Anna Piskor
2585. Marzena Polak
2584. Magda Polańska
2583. Andrzej Przewoźny, Muzeum Okręgowe w Lesznie
2582. Krzysztof Pydyński, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie
2581. Izabela Łaskawska
2580. Roman Żak
2579. Jakub Winerowicz
2578. Jacek Loroch
2577. Andrzej DyrdaL, WOAK Bialystok
2576. Barbara Grzyb
2575. Michał Jaromikl, student UZ
2574. ewa skorupka
2573. Urszula Lehr, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
2572. Elżbieta Miszczyńska
2571. ewa żurakowska
2570. Grzegorz Graff, etnolog
2569. Grażyna Mosio, etnograf
2568. Rafał Fijałkowski
2567. Jacek Sobczak, Ex:\"Poznański Słowik\",\"Pro Sinfonica\",\"Echo\"i miłośnik muzyki wszelkiej
2566. Seweryn Kołodziej
2565. Olga Żak-Ulicka
2564. Maria Zalewska
2563. Anna Kabala, Dom Tańca Warszawa
2562. Sławomir Łuba, klub muzyczny Pokład w Gdyni
2561. agnieszka rogaczewska-foryś, Śpiewające Kobiety Basi Wilińskiej
2560. Emilia Sobieraj
2559. Ewa Radziwonowska
2558. Natalia Hladyk
2557. Krzysztof Trebunia-Tutka, architekt, muzyk, nauczyciel
2556. Kasia Partyka
2555. Agata Sękiewicz
2554. Jacek Berwaldt, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie
2553. Zbigniew Bagiński
2552. Jarosław Anczewski, w pełni popieram
2551. Łukasz Szymczyk
2550. Jan Japas Szumański, redakcja \"Gazety Niecodziennej\"
2549. Tadeusz Skoczek, Instytut Władysława Orkana
2548. Szymon Górzyński
2547. Justyna Tomasiewicz
2546. Joanna Hajduk-Dziewientkowska
2545. Agnieszka Celer, studentka
2544. Tomasz Kowalczuk
2543. Zygmunt Kuchta, Bukowiańskie Centrum Kultury-DOM LUDOWY
2542. Jacek Foromański
2541. Andrzej Lewandowski
2540. Monika Oczkowska
2539. Jarosław Nogowski
2538. Maciej Lewandowski
2537. Karol Soczewka, Autor audycji folkowej Muzyczna Karczma
2536. Elżbieta Przybylińska
2535. Agnieszka Jankowska
2534. Michał Lach
2533. Grzegorz Maślanka
2532. Anna Gumna
2531. Olga Kossowska
2530. Andrzej Wojtowicz
2529. Janina Fyk, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny, Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
2528. Adam Prószyński, Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej
2527. Joanna Breczko, Urząd Miasta Bydgoszczy
2526. Michał Lech
2525. Katarzyna Zaremba
2524. Anna Czerwinska
2523. Anna Skalska
2522. Krzysztof Borecki
2521. Agnieszka Pomaranska
2520. Agnieszka Kostrzewa, Muzeum Etnograficzne w Toruniu
2519. Mateusz Stachowski, osoba prywatna
2518. Anna Korzon
2517. Ewa Pietraszek
2516. Iwona Suchodolska, Jaworski Ośrodek Kultury
2515. Marianna Jara, Sanok zeapół WIDYMO
2514. Bogusław Nedoszytko, Stowarzyszenie Kaszubsko-Skandynawskie
2513. Małgorzata Wojtowicz
2512. Sylwia Marczyńska
2511. tadeusz boniecki, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
2510. Adam Florczak
2509. Piotr Kuczek, etnograf
2508. Edyta Dobosz - Maciuk
2507. Michał Kołodziejski
2506. Tomasz Lisicki
2505. Małgorzata Kruk
2504. Mariusz Knorowski
2503. DARIUSZ PIEKARSKI, GOK Grabowo
2502. Teresa Jabłońska, Muzeum Tatrzańskie
2501. dorota winiarska
2500. Jan Motyka, PAU, historyk sztuki
2499. Andrzej Żurawski
2498. Zofia Skwarło, MCK Sokół w Nowym Sączu
2497. Małgorzata Ciesielska, etnolog
2496. Barbara Opiełka, etnolog
2495. Jacek Wojtczak, Trupa Harmonicznego Chaosu
2494. Natalia Niedźwiecka
2493. Bogdan Pieklik, Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne
2492. Anna Grodziewicz
2491. Janusz Jakitowicz, Fundacja Dobry Sen
2490. Andrzej Kosowicz
2489. Krzysztof Grel
2488. Witold Bereś, Bereś & Baron Media Productions
2487. Katarzyna Pielorz
2486. Jacek PODBIELSKI, muzykolog, osoba prywatna
2485. Robert Berger
2484. Wojciech Kempa
2483. Stanisław Przyborowski
2482. Jędrzej Siwek, Wersalka.com
2481. Karol Vrba, GR
2480. Maciej Sienicki, Uniwersytet Warszawski
2479. Justyna Dąbrowska
2478. Magda Grudzińska
2477. Tomasz Walenciak
2476. Hanna Kusznierewicz
2475. Magdalena Gorska, Stowarzyszenie Grupa Studnia O.
2474. Michał Tylak
2473. Sławomir Zamuszko, Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi
2472. Bartosz Sierpniowski
2471. Mariusz Dubaj
2470. Jacek Grudzien
2469. Krzysztof Szymczyk
2468. Joanna Pawlak, muzyk
2467. Justyna Reszka
2466. Julia Krynke, aktorka
2465. Aleksandra Zdonek
2464. Łukasz Kaczmarek, doktor etnologii; PTL
2463. Piotr Nowicki
2462. Malgorzata Wosinska, UAM: muzykologia, etnologia
2461. Artur Farbiszewski, inicjatywa prywatna
2460. KRZYSZTOF POPŁAWSKI, słuchacz z Przemyśla
2459. Marek Błuś
2458. susanna ja-ra
2457. Bartłomiej Doborzyński
2456. Jarema Piekutowski, Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej, Fundacja Veritas
2455. Joanna Cichoń
2454. Jakub Cuman, TVN 24
2453. Marek Łubek
2452. Katarzyna Stankiewicz
2451. Dorota Podstawska
2450. Marek Podstawski
2449. Jan Geras
2448. Przemek Buksiński
2447. Tadeusz Tanona
2446. Jacek Maj, Heidelberg
2445. Marcin Sołoguba
2444. Jadwiga Trzmiel
2443. majka wasowska
2442. Wiesław Kaszowski
2441. Urszula Ogonowska-Błuś
2440. Marcin Błuś
2439. Alina Blonska
2438. Krzysztof Songin
2437. Mirosław Odyniecki, dziennikarz
2436. Joanna Grabowska
2435. iwona machowicz
2434. Anna Barbara
2433. Natalia Knych
2432. iza desperak
2431. Dariusz Panas
2430. Witold Kulinski
2429. piotr kleszcz
2428. Ewelina Podeszwa
2427. elwira jaglowska
2426. Waldemar Banasik
2425. Piotr Więckowski
2424. Tatiana Czubariewa
2423. Beata Pakulla
2422. Paulina Gotkowska, Biuro projektów
2421. Rafał Jóźwiak
2420. Sylwia Jakubek
2419. Tomasz Porowski, Fundacja Centrum Brok
2418. Arkadiusz Dylewicz, student
2417. Maria Fornal, PTL O/Zamość
2416. Monika Irena Szydlik, studentka
2415. Danuta Makarewicz-Łączyńska
2414. Ryszard Dziwisiński
2413. Ewa Soszko-Dziwisińska
2412. Marta Walulik, Chór Akademicki UW
2411. Magdalena Żyłka
2410. Ulises Loria-Sądej
2409. Katarzyna Nazarko
2408. Anna Spiss, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
2407. Maria Czarnecka
2406. Małgorzata Liberkowska
2405. Ines Wąsowska, KE UMK
2404. Agata Kosiak, AKADEMIA RADOŚCI ŻYCIA
2403. Barbara Janina CZAYKOWSKA
2402. Andrzej WÓJCIK, Polski Związek Chórów i Orkiestr
2401. Magdalena Alicja Łogin
2400. Wojciech Lipiński, IEiAK UW
2399. Małgorzata Bogucka
2398. Krzysztof Kubas
2397. Iza Martenka
2396. Agnieszka Kościuk
2395. Łukasz Folda, związany z http://uppersilesia.blogspot.com/
2394. Jan German
2393. Teresa Namysł
2392. Beata Barszcz
2391. Marek Chołuj
2390. Artur Dowgird, Stowarzyszenie ,Sztuczne
2389. Elżbieta Lenczyk, Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu
2388. Michał Żebrowski
2387. Marta Szoka
2386. Marek Kuwak
2385. Janusz Pierzak
2384. Iwona Szymacha
2383. Paweł Krzyworzeka, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
2382. Grzegorz Kłoda
2381. Sylwia Wołodkiewicz
2380. Krzysztof BACULEWSKI
2379. Elżbieta Pietkiewicz, Radio Gdańsk
2378. Szymon Schaefer, Uniwerytet Śląski
2377. Marcin Prusakowski
2376. Katarzyna Barańska, UJ
2375. Krystyna Tomaszewska, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii kulturowej UJ
2374. Franciszek Woźniak, kompozytor
2373. Aleksander Stanek
2372. Hanna Wardak Sedzicka
2371. Marta Skowrońska
2370. Wojciech Hofman
2369. Katarzyna Bakiewicz
2368. Łukasz Bieniasz-Krzywiec
2367. Tadeusz Buraczewski
2366. Katarzyna Długołęcka, polonista, Dom Tańca - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Tradycyjnej
2365. Włodzimierz Skiba
2364. Alina Witkowska, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
2363. Michał Żebrowski
2362. Michał Nowak
2361. Katarzyna Mróz, etnolog
2360. Aleksandra Uss
2359. Małgorzata Kanikuła
2358. Agnieszka Mazińska
2357. Ola Petryga
2356. Jolanta Kossakowska, muzyk
2355. Maria Biskup
2354. Olga Maciaszek
2353. Anna Kiliszczyk
2352. Radosław Bułtowicz, Pan na Kosowie
2351. Tadeusz Wielecki, MFMW Warszawska Jesień
2350. Radosław Rudowski
2349. Janusz Rosłan, Stowarzyszenie Teatr i Muzyka
2348. Michał Rudziński
2347. Barbara Wybacz, Kulturoznawczyni
2346. Daniel Zelisko
2345. Brunon Lesław Imieliński, \"gazeta AMG\"
2344. grzegorz tomaszewski tomaszewski, muzyk
2343. Roman Warszewski, Tower Press, Wydawnictwo
2342. Wojciech Butkiewicz
2341. Dariusz Grzenkowski
2340. Jolanta Ossowska
2339. Agnieszka Haska
2338. Julia Wasilewska
2337. Marek Prusakowski
2336. Mateusz Czpak
2335. Katarzyna Dmitruk -Aleksiejuk, Fundacja Oikonomos
2334. Małgorzata Dakszewicz, Kombinat Artystyczny
2333. Bogdan Topolski, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach
2332. Katarzyna Konarska, Zespół Klinika
2331. Grażyna Kawala
2330. Jolanta Szczurek, Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu
2329. Małgorzata Chomań
2328. Krzysztof Sygnecki
2327. Agnieszka Chwiłek
2326. Lukasz Pawlik, wlasna
2325. Aleksander Lasoń
2324. Wiera Łuszyńska, humanistka
2323. Karolina Robaczek, filolożka polska
2322. Anna Łuszyńska, Koło Naukowe Studentów Etnologii UMK, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne \"Megafon\"
2321. Katarzyna Martyniak
2320. Anna Chowaniec - Rybka
2319. Tomasz Krueger, BBS \"Shantymentalni\"
2318. Marzena Malangiewicz, SP Nieborów
2317. Elzbieta Tomczyk-Miczka, dziennikarz
2316. Beata Skoczeń-Marchewka
2315. Teresa Malecka, Akademia Muzyczna, Kraków
2314. Iwona Goździkowska
2313. Irena Białas, Dyrektor Muzeum w Chorzowie, etnograf
2312. Krystyna Kochanowska
2311. Marek Kodzik
2310. Teresa Oleszczuk, Fundacja Res Publica im. H.Krzeczkowskiego
2309. Artur Kocięcki
2308. Dobromila Jaskot
2307. Marek Zdonkiewicz
2306. Monika Różycka
2305. Paweł Zań
2304. Krzysztof Krupa
2303. Romana Klementowska
2302. Ewa Winiarska
2301. Katarzyna Tucholska, Stowarzyszenie Dom Tańca
2300. Paweł Kwiatkowski, Dyrektor Zarządzający STX JAMBOREE
2299. Julia Doszna
2298. Sebastian Dama
2297. olga stolarska
2296. Andrzej Łukasik
2295. Halina Zabrotowicz
2294. Sebastian Niewola
2293. Karolina Biskupska
2292. przemysław zegartowski
2291. damian danak, studenckie koło folklorystów
2290. Marita Alban Juarez
2289. Iryna Kmet\'
2288. Monika Kozon
2287. Anna Dzika, studentka filologii polskiej
2286. Tomasz Kwiatosz, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
2285. Marta Smektała
2284. Urszula Ługowska
2283. Karolina Klimek
2282. Agnieszka Koperniak
2281. Michał Kulenty
2280. Joanna Słowińska
2279. Jan Słowiński, Dyrektor Festiwalu Muzyki Tradycyjnej ROZSTAJE (Kraków); Prezes Stowarzyszenia ROZSTAJE: u zbiegu kultur i tradycji
2278. Michał Ludwicki
2277. Mieczysław Tomaszewski
2276. Teresa Leśniak, redaktorka
2275. Michał Stasiak
2274. Anna Weyna
2273. Ryszard Adamczyk
2272. Magdalena Klimek
2271. Urszula Gmachowska, Uniwersytet Warszawski
2270. Paulina Suchecka, ME Wrocław, PTL O/Wrocław
2269. Natalia Mączyńska
2268. Anna Molska
2267. Zofia Skubikowska, ZPAV
2266. Karolina Bazydło- Stodolna
2265. Marek Lipski, TF \"Jurajskie Igraszki\"
2264. Mariusz Orski
2263. Monika Bugańska
2262. Aleksandra Chmielewska
2261. Paulina Wyrt
2260. Michał Chmielewski
2259. Anna Doszna
2258. Barbara Surowska-Sauerland, Uniwersytet Warszawski
2257. Daria Jabłońska, kompozytorka
2256. Grzegorz Kondrasiuk, twórca niezależny
2255. Rafał Chwała, Stowarzyszenie \"Sztuczne\"
2254. Jacek Jackowski, Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN
2253. Ewelina Damps, MKT \"Plama\"
2252. Janusz Siporski
2251. Tomasz Andrzejewski
2250. Anna Stachowska, Tydzień Kultury Beskidzkiej
2249. Piotr Pawliszak
2248. Krzysztof Knittel, Polska Rada Muzyczna
2247. Anna Karolak, Miejsko-Gminny ośrodek Kultury Skaryszewe
2246. Anna Trześniowska
2245. Anna Lipińska, artysta plastyk
2244. Elżbieta Rożej, UJ. Kraków
2243. Aleksander Fil
2242. Michał Nowak
2241. Maria Mandryk - Fil, nauczycielka języka ukraińskiego w ILO im. T.Szewczenki w Białym Borze
2240. Iwona Sojka
2239. Jolanta Godłowska, IMGW
2238. Marta Buszko
2237. Jarosław Mikołajczyk, Telewizja Newtone, Pracownia Konserwacji Bajek
2236. Beata Stróżyńska
2235. Anna Malicka
2234. Mikołaj Dakowski
2233. Bronisław Kazimierz Przybylski
2232. Krzysztof Golicz
2231. Iwona Kopeć, Klub Klimat
2230. Kazimiera Koim
2229. Jacek Wiktor Ajdinović, Zarząd Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich
2228. Alicja Drabot-Jedliczka, Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
2227. Piotr Wójcik
2226. Robert Wyszyński
2225. Marta Malinowska-Gębska
2224. Dorota Bienias
2223. Katarzyna Batko, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie Sekcja Etnograficzna
2222. Magdalena Długosz, Akademia Muzyczna w Krakowie
2221. Sławomir Gołębiowski, Jasielski Dom Kultury
2220. Janusz Majcher
2219. Aleksandra Małek, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
2218. Bogusław Jackowski, BOP s.c.
2217. Paweł Gancarczyk, Instytut Sztuki PAN
2216. Halina Budziszewska, Muzeum Regionalne w Siedlcach
2215. Benjamin Vogel, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Edukacji Artystycznej
2214. Beata Zawada
2213. Beata Cetkowska, Morąski Dom Kultury i Sportu
2212. Dorota Wysocka
2211. Greta Gorgoń
2210. Piotr Taraszko, Impresariat Artystyczny Art-Management
2209. Tomasz Bytner
2208. Eugeniusz Knapik, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
2207. Wojciech Walasiak
2206. tomek rydzek
2205. Magdalena Jejer, Erygraf
2204. Konrad Maciałek
2203. Andrij Fil, zespół ukraińskiego tańca ludowego \"WITROHON\" z Białego Boru
2202. Małgorzata Szanduła, Szkoła Muzyczna w Konstancinie
2201. Marta Chomyn
2200. Witold Pieniążek, prywatna
2199. Agnieszka Wojciechowska, \"Co Jest Grane\" GW Lublin
2198. katarzyna wołyniak
2197. Beata Skurzyńska, Bank Handlowy w Warszawie SA
2196. Draginja Nadazdin
2195. Rafał Misiuda
2194. Anna Monika Tomaszewska, IMGW
2193. Piotr Krynicki
2192. Piotr Krośniak, Organizacja Miedzynarodowa
2191. Beata Nicia
2190. joanna laskowska
2189. Roch Jakub Olearski
2188. Katarzyna Wydra
2187. Danuta Gęgało
2186. Marian Turek
2185. Mikołaj Szymański, Instytut Filologii Klasycznej UW
2184. Aleksander Dyl
2183. Anna Klecha
2182. Małgorzata Matuszko
2181. agnieszka deszkiewicz, Endemol Polska
2180. Krzysztof Malinowski, Bank Muzyki VIVART
2179. Dariusz Brych
2178. Maria Niewczasińska, NOMINE
2177. Justyna Sobolewska, Przekrój
2176. Mateusz Moczulski, autor słuchowisk
2175. Dagmara Modrzejewska - Chochorowska
2174. Irena Mirkiewicz
2173. Dorota Słowińska
2172. Adam Sławiński
2171. Marcin Figaj
2170. Grzegorz Płecha, MUSIC DEALER sp.j.
2169. Tomasz Pilarski, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
2168. Olga Kozińska
2167. Anna Zin
2166. Tatiana Srokowska, Nadbałtyckie Centrum Kultury
2165. Agnieszka Gwiazda, Warszawa
2164. Agnieszka Kosmala
2163. Agnieszka Kuzmicka
2162. Bogdan Jurczyszyn
2161. Eliza Kania, prywatna firma
2160. Anna Krzyżanowska
2159. Grażyna Ciastoch
2158. Marzena Podgórska
2157. Dorota Cygan, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
2156. Tomasz Kaniowski, Zespół \"Pchnąć w tę łódź Jeża\"
2155. Krzysztof Kończyk, Agencja Usługowo Artystyczna Kris
2154. Anna Szafraniec
2153. Grzegorz Fik
2152. Andrzej Wańczyk, prywatnie
2151. Monika Myszkiewicz, obywatelka
2150. Iwona Młoźniak
2149. Katarzyna Dąbrowska, studentka
2148. Grzegorz Kornet
2147. Marek Gałązka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury \"Mazury Garbate\" w Olecku
2146. tomasz skórniewski, Uniwersytet Gdański
2145. Oksana Zińczuk
2144. Roman Wiśniak, Radiowe Studio Produkcyjne BPM
2143. Nestor Zubalski
2142. Minh Gutzeit, historyk sztuki
2141. Krzysztof Toczewski
2140. Kinga Toczewska
2139. Sebastian Lenart, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie
2138. Barbara Nazarewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego w janowie Lubelskim
2137. Małgorzata Grabowska, Agencja Artystyczna PUNKT
2136. Małgorzata Meglin
2135. Sylwia Grudzień, etnolog
2134. Aneta Pepaś, nauczyciel akademicki
2133. Dominika Jakubiak
2132. Bogna Kubik
2131. Ewa Jałochowska
2130. Grażyna Dworakowska, Białostocki Ośrodek Kultury
2129. Łukasz Pikul
2128. Anna Greniuk
2127. Jessica Taylor-Kucia, Wieliczka
2126. Katarzyna Kudła, Zawiercie
2125. Agata Szkopińska
2124. Krystyna Stańczak
2123. Janusz Kudła, Zawiercie
2122. Zbyszek Hojny, silesiakultura.pl
2121. Amudena Rutkowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
2120. Robert Zając, Centrum Kultury w Lublinie
2119. Iwona Zińczuk, Związek Ukraińców w Polsce
2118. Ewa Taras, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
2117. Małgorzata Major, inicjatywa
2116. Martyna Chłąd - Puto, FWME
2115. Zbigniew TERLECKI, \"KRAKOWIACY\" Zespół Pieśni i Tańca
2114. Józef Łysikowski, Szkolna Gablotka
2113. Jarosław Prystasz
2112. Jadwiga Adamczyk, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
2111. Maciej Siciarek
2110. Krystyna Koza, MSHM
2109. Przemysław Łobażewicz, obywatelska
2108. Katarzyna Stasiaczek
2107. Marcin Poprawski, Collegium Polonicum - MICS - EUV - UAM
2106. Irena Godyń, Galeria Zapole
2105. Jarosław Derlicki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
2104. Dorota Sieroń-Galusek, Uniwersytet Śląski
2103. Andrzej Bereźnicki, Stowarzyszenie Chór Miszczan Gdańskich
2102. Łukasz Galusek
2101. Wojciech Szuniewicz, Krotoszyński Ośrodek Kultury
2100. Maria Zachorowska, dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie
2099. Tadeusz Jerzyk
2098. Aleksander Smaga, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
2097. Janusz Strzelecki
2096. Olga Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
2095. agnieszka czajkowska, zhp kamienna góra
2094. Andrzej Jaszcza
2093. Bożena Rudzisz, Dom Tańca
2092. Edyta Balon, nauczyciel
2091. Agata Kozieł
2090. Agnieszka Strus, Muzeum Regionalne w Siedlcach
2089. Anna Podkościelna-Cyz, Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna
2088. Marek Ciastoch
2087. Mariusz Krasuski, Muzeum Regionalne w Siedlcach
2086. Orest Kantor
2085. Aniela Szkodzińska, Muzeum Regionalne w Siedlcach
2084. Emilia Frąckiewicz
2083. Maja Sendela
2082. Justyna Czempik
2081. Michał Umławski
2080. Kazimierz Sanokowski, Polskie Stronnictwo Ludowe ZG w Jaśle
2079. Agnieszka Wróbel
2078. Aneta Gieysztor
2077. Tomasz Wiśniewski
2076. Dominika Borkowska
2075. Sławomir Pawliński
2074. Izabela Dziedzic
2073. jerzy starczewski
2072. Jolanta Pawlak- Paluszek, Starostwo Powiatowe w Chełmie
2071. Angelika Rejs, muzeum
2070. Bartosz Kłoda, Urząd MIasta Jarosławia
2069. Sebastian Łogin
2068. Piotr Nasienniak
2067. Małgorzata Reszko
2066. Cezary Skweres
2065. Dorota Parchem
2064. pawel paprocki
2063. Marcin Załucki, Inicjatywa Wspierania Rozwoju Społecznego
2062. marcin pytel, własna
2061. Paweł Kowalewski, inicjatywa własna
2060. Anna Zakrzewska, AR LUZ
2059. Wojciech Augustyniak Augustyniak, zespół Orchid
2058. Marta Szpala
2057. Bogdan Oś, Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka
2056. Marek Karpiński
2055. Marcin Klocek
2054. Stanisław Szklarek
2053. Maria Trębicka Podlaska
2052. iw wirzeska
2051. agnieszka szpoper
2050. Grzegorz Załucki
2049. Maciej Tokarsky, Austrvegr
2048. Robert Wojtasik
2047. Dariusz Chorąży
2046. Wojciech Zawiliński
2045. Magdalena Pietrzak
2044. Anna Drozd, TVP Kultura
2043. Iwona Czyżewska
2042. Magdalena Kawa
2041. Piotr Bek
2040. Kamil Rząca
2039. Łukasz Giersz
2038. Agnieszka Stachura
2037. Piotr Grządziel
2036. Jan Ziółkowski
2035. Jędrzej Ziółkowski, NGOfund.pl
2034. Magdalena Kostrzewska
2033. Jadwiga Gałuszka
2032. Izabela Foremniak
2031. Piotr Sewruk
2030. Marcin Krasowski, Vavamuffin
2029. Anna Krasnow
2028. Monika Gościniak
2027. Mikołaj Kusiak
2026. Katarzyna Walczak
2025. Marcin Ługowski
2024. Rafał Guliński
2023. Łukasz Kulon
2022. Longin Graczyk, IS PAN
2021. Tomasz Zawadowski
2020. Zbigniew Galor
2019. Piotr Łaski
2018. Filip Matusiak, Towarzystwo Bazynowe - Chatka AKT
2017. Marcin Piosik
2016. Ireneusz Skalski, informatyk
2015. Wojciech Rojek
2014. Lidia Makowska, Stowarzyszenie Kultura Miejska Gdańsk
2013. Katarzyna Rojek
2012. Barbara Redzyńska
2011. Giada Viviani, UNI Bern
2010. Jakub Tchorzewski, Hochschule der Kunste Bern
2009. Katarzyna Wawrzynów, polonistka na obczyźnie
2008. Bartosz Sławny
2007. Jurek Skrzypczak, Kapela Koźlarska \"KOTKOWIACY\"
2006. Jakub Jabłoński
2005. Barbara Gruberne-Bernacka
2004. Zofia Janiczek, mosaic
2003. Wojciech Żurad, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddz. Wrocław
2002. Bogna Różyczka
2001. Marek, Józef Piekarczyk, TSA
2000. Elżbieta Górecka
1999. Aleksandra Lodzińska
1998. Emil Podlaski
1997. Ewa Lewańczyk
1996. Stanisław GOLA
1995. Magdalena Kaszta Podlaska
1994. Marcin Michalski
1993. Andrzej Draszawka, :)
1992. Magdalena Draszawka, :)
1991. jacek wojtowicz, szłuchacz radia
1990. Anita Szlawska
1989. anna kurnyta
1988. Krystyna Domagała
1987. Stefania Janina Golenia, Impresje,gazeta autorska
1986. Urban Kępa, UMCS Politologia
1985. Edyta Płaskonka, Zespół Pieśni i Tańca \"Toruniacy\"
1984. Magdalena Gaisek
1983. Iwona Kulik
1982. Michał Kustosz
1981. Roman Spandowski, , UKW w Bydgoszczy
1980. Robert Amirian, TVN S.A.
1979. Kamil Jachnicki
1978. Marcin Kucharski, tipestopes.art.pl
1977. Mariusz Mamoński
1976. ks. Juliusz Krawiecki, Parafia Greckokatolicka Bartoszyce
1975. Waldemar Klebukowski
1974. Grzegorz Salamon
1973. Krzysztof Michał Wodniczak, człowiek mediów,przyjaciel artystów
1972. Agnieszka Szymańska
1971. Katarzyna Golonka
1970. Katarzyna Federowicz
1969. Przemysław Kot
1968. Mireoslaw Petryga
1967. Stefan Zabieglik, Politechnika Gdańska
1966. ROMAN ZOLTOWSKI
1965. Jan Kondrak
1964. Katarzyna Waszczyńska, IEiAK UW
1963. Tomasz Orzechowski, Morże Być
1962. robert drewiniak, własna
1961. Jarosław Gach
1960. Piotr Kurzac
1959. Anna Migdał, studentka kulturoznawstwa
1958. Anna Zasada
1957. Stanisław Kowalczyk
1956. Barbara Biedrzycka, ZPiT Jagódki
1955. Lidia Zalewska-Susmarska
1954. Łukasz Słapek
1953. Jakub Żuchowski
1952. Janusz Litko, działacz kultury-choreograf
1951. Ewa Fijołek
1950. Radosław Rezmer
1949. Anna Szmidt
1948. Ewa Maria
1947. Dariusz Sitarski, Przedsiębiorca prywatny, miłosnik muzyki etnicznej
1946. Izabela Dudek
1945. Jarosław Kurek
1944. Dariusz Zaleski
1943. Justyna Przech
1942. Krzysztof Witkowski
1941. Marcin Włodarczak
1940. Konrad Lewek, OSMuz. w Krakowie
1939. Szymon Siczek
1938. Krzysztof Kanczurzewski, słuchacz
1937. Lukasz Wójcik
1936. konrad dwornik, Galeria Szara, Cieszyn
1935. Joanna Strzelecka
1934. Paweł Ogonowski
1933. Małgorzata Czarnecka
1932. Gabriel Kurczewski
1931. Marcelina Polar
1930. Małgorzata Konkel
1929. Marcin Żak, Realizator dźwięku
1928. Karolina Sabatowicz, Uniwersytet Szczeciński
1927. Mariusz Skóra, Szczecin
1926. Katarzyna Wińska, studentka filozofii i etnolingwistyki
1925. Monika Kuświk
1924. Marta Sowa
1923. Bartosz Wojcik, doktorant UMCS
1922. Jacek Pawłowski, Kapela Ziele
1921. Natalia Graban, Krynica - Zdrój
1920. agnieszka grajewska
1919. Grzegorz Rynkowski
1918. Patrycja Dominiak, zespół Riachtanas
1917. Karolina Herezińska
1916. Iwona Wiśniewska
1915. Katarzyna Kaniowska, zespół folkowy \"Pchnąć w tę łódź Jeża\"
1914. Seweryn Domagała, dziennikarz
1913. Agata Bachórz , Uniwersytet Gdański
1912. Jędrzej Dutkowski
1911. Dawid Juraszek
1910. Grzegorz Reske
1909. Monika Malec, dziennikarz
1908. Agnieszka Chmielewska, studentka kulturoznawstwa
1907. Piotr Szymczykiewicz
1906. Monika Simpson
1905. Joanna Rokosz
1904. Anna Pęcherzewska
1903. Piotr Pirog
1902. Iwona Stodolska, manager muzyczny
1901. Jacek Jaroszewski
1900. Edyta Wierzchucka, INNOVA Concerts
1899. Marek Zięba
1898. Irena Kalinowska-Pawlisz
1897. MIchał Jacaszek, producent muzyczny
1896. Maciej Pawlisz, rolnik
1895. Marta Monika Maliga
1894. Marek Czapiński
1893. Radosław Dąbrowski
1892. Katarzyna Adamowicz, studentka muzykologii, realizator dźwięku
1891. Przemysław Typiak
1890. Agnieszka Poliwka, Centrum Aniacji Społecznej HORYZONTY
1889. Anna Olszewska, zespół Południca!
1888. Danuta Maria Sławińska
1887. Ewa Marchow
1886. Tadeusz Paprocki, Polski Związek Chórów i Orkiestr
1885. Anna Szefler
1884. AGATA KRAWCZYK, Stowarzyszenie Dom Tańca
1883. Anna Szczęsna, nauczyciel akademicki
1882. Marcin Miloch
1881. Marta Patyna, ZPiT \"Jantar\"
1880. Jakub Peter
1879. Katarzyna Scholzchen, fotograf
1878. Tomasz Jacobson, muzykolog, kontrabasista jazzowy
1877. Filip Wojtczak
1876. Krzysztof Herdzin
1875. Bogusław Kniaź
1874. Marcin Skalski, kowal
1873. Dagmara Pior, studentka architektury
1872. Katarzyna Bielak, absolwentka filozofii i teatrologii, artystka
1871. Marian Makula
1870. Agnieszka Płatkowska-Antas, pianistka, animatorka kultury
1869. Wojciech Andrzejczak
1868. Agata Siwek
1867. Marta Andrzejczak
1866. Marcin Andrzejczak
1865. Andrzej Czaja, ks. teolog, KUL
1864. Rafał Zieliński
1863. Seweryn Reszka, Smart Design Corporation
1862. Arkadiusz Dańków
1861. Marta Korczyk
1860. Dorota Komornicka
1859. Katarzyna Leszczyńska
1858. Olga Wadowska, studentka
1857. Małgorzata Banasiak, osoba prywatna
1856. Helena Krasowska, Instytut Slawistyki PAN
1855. Michał Michalik
1854. Jagna Wajda
1853. Urszula Bertin, House Nations Reisen
1852. Piotr Dobrzański, studenet filozofii
1851. Agata Olearczyk
1850. Magda Tejchma, Instytut Muzykologii UW
1849. Oleksij Doroszenko, Wschodni Folk Impresariat / zespół folkowy Hudaky
1848. Zbysław Kurczyński
1847. Marta Korzeniowska
1846. Jakub Sienkiewicz, Szpital Bródnowski w Warszawie
1845. Oksana Dąbrowska, Interaktywny Teatr Procesu
1844. Michał Szyszka, student pedagogiki
1843. Katarzyna Pizoń
1842. Maciej Wierzchowski, student WSAiZ
1841. Kinga Kawalerowicz, animator kultury
1840. Katarzyna Furmaniak
1839. BOHDAN DOROCKI
1838. Wojciech Jankowski, Slawistyka PAN
1837. Henrietta Hanko
1836. Judyta Wdowikowska
1835. Joanna Kucharz, amatorka muzyki folkowej, troche grajka
1834. Dorota Bielecka
1833. Adam Mrowiec
1832. Magdalena Wilde
1831. krzysztof Gulik, poeta
1830. Irena Maryniak
1829. Ludmiła Głowala, Teatr Wielki - Opera Narodowa
1828. Monika Krupa
1827. Piotr Poliwka
1826. marta kramicz, imuz uw
1825. Bożena i Wiesław Lewandowski, osoba prywatna
1824. Zdzisław Kinsner, osoba prywatna
1823. Krzysztof Laskowski, Prywatna
1822. Kamila Gotfryd, studentka filologii polskiej
1821. Bogumił Żędzianowski
1820. Alksandra Lewicka, osoba prywatna-muzyk
1819. Aneta Magnuszewska, studentka filologii polskiej
1818. Ilona Kolanowska
1817. Magdalena Macińska, Stowarzyszenie Panorama Kultur
1816. Piotr Ziemniewicz, przedsiębiorca
1815. Tomasz Olejnik
1814. Ewa Goździewicz
1813. Maria Pokrzywnicka
1812. Ina Pohorecka
1811. Magda Jakubowska, animator kultury
1810. Adam Radecki
1809. Izabela Zasztowt, muzyk
1808. Andrzej Chmielecki, Uniwersytet Gdański
1807. Filip Brzeski
1806. Cyprian Komza, muzyk
1805. Jakub Karpowicz, Uniwersytet Gdański
1804. Anna Wołyńczyk
1803. Agnieszka Walczak, od lat zainteresowana
1802. Wanda Księżopolska, Muzeum Regionalne w Siedlcach
1801. Justyna Szymyślik
1800. Wojciech Ludwik Kolańczyk, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku
1799. Monika Kosecka
1798. Mariusz Cholajda, Teatr Monitoring
1797. Marcin Grabowski, fotograf
1796. Agata Gora, Stowarzyszenie Inicjatyw Niemozliwych \"Motyka\", Torun
1795. Kazimierz Dawidek, Europejska Szkola Obojowa
1794. Michał Zabłocki, Fundacja Poemat
1793. Marta Góźdź
1792. Andrzej Szupiluk
1791. Anna Stasiewicz, studentka UMCS, Biała Podlaska
1790. Jerzy Dąbrowski, Muzyk, miłośnik muzyki ludowej regionu Karpat
1789. Anna Bielak, OśM
1788. Barbara Sołtysiak, muzykologia
1787. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Biuro Koncertowe
1786. Karolina Socha
1785. MACIEK MALANGIEWICZ, dyr Łowickiego Ośrodka Kultury
1784. Tomasz Wolsan, tłumacz
1783. Radosław Barłowski, kulturoznawca
1782. Renata Lasko-Janas, nauczycielka j.polskiego
1781. Paweł Brzeziński, -
1780. Ludwik Andrusiewicz, osoba prywatna
1779. Maria Andrusiewicz, osoba prywatna
1778. Grzegorz Tusiewicz recenzent
1777. Tomasz Czermiński
1776. jakub michalik, FA
1775. Wieslaw Budyn, WessFilm Studio
1774. Paweł Szroeder, Forum Pruthenia, Toruń
1773. Wacław Janikowski, Uniwersytet Szczeciński
1772. Alicja Waligóra
1771. Beata Rajchemba
1770. Gosia Warchoł, studentka Uniwersytetu Ludowego
1769. szymon zieba
1768. Angelika Arlet, inicjatywa prywatna Głupocie STOP !
1767. krzysztof bambinek, prywatny sprzeciw dla głupich decyzji
1766. Magdalena Choryło
1765. Anna Mandrela, Studenckie Radio \'Egida\'
1764. Piotr Łojek, Elektryczne Gitary
1763. Teresa Juraszek, -
1762. Piotr Czerniawski, Fundacja Literatury w Internecie
1761. Dagmara Szymikowska
1760. Joanna Dubrawska
1759. Daniel Strzalka
1758. Ewa Dobrowolna
1757. Mateusz Kański, Mateusz Kański kocha folklor
1756. beata rzeznik, osoba prywatna
1755. Anna Felskowska
1754. Marta Szczupaczyńska, ZPiT Jantar UG
1753. Marcin Tryc
1752. Adam Grabowski
1751. Boguslaw Bojczuk, stowarzyszenie DWA BRZEGI
1750. Joanna Wilk
1749. Basia Gagnon, Klub Muzyczny \'a love supreme\'
1748. Bartosz Ługowski, student IMUZ UW, Rafineria
1747. Krzysztof Michalak
1746. Tomasz Wójcicki
1745. Piotr Czerski
1744. Jerzy Giec
1743. Lambert L.Soli, Student
1742. Monika Gąsiorek - dyr - M-ART , M-ART Agencja Artystyczna
1741. JERZY TREDER, Wejherowo
1740. Joanna Łoś
1739. Ewa Sawicka
1738. Józef Ulrich, SARF
1737. Aleksandra Giełtowska
1736. Stanisław Błażusiak
1735. Jan Maria Stęszewski, katedra Muzykologii UAM, Poznań, profesor dr. hab
1734. Katarzyna Smyk , UMCS
1733. Iwona Siejek, Radio Rekord
1732. jadwiga Bartelmus
1731. Izabela Spaleniak, student PWr i UWr
1730. Jan Adamowski
1729. Tadeusz Pałka, manager
1728. Krzysztof Sowa
1727. Wojciech Michalski, RMF FM
1726. Kamil Królik
1725. Magdalena Demkowicz, Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych Orelec GALA
1724. Bogusława Szostak-Klubińska, Filharmonia Narodowa
1723. Tadeusz Syguła
1722. Michał Klubiński, Koło Młodych ZKP, Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile, Stowarzyszenie De Musica
1721. Paweł Pyra, Rada Młodzieży Rzeszowa
1720. Małgorzata Piątek, ZPiT UG \"JANTAR\"
1719. Urszula Trzaskowska, wieloletni pracownik kultury
1718. Monika Trzaskowska, Studenckie Koło naukowo- Artystyczne Pedagogów SKNAP
1717. Aleksandra Wroblewska, Fundacja Zakresy
1716. Wojciech Ptak, Agencja Artystyczna
1715. Anna Brychcy
1714. Rafał Koziński, Centrum Kultury w Lublinie
1713. Kazimierz Jurczak, Uniwersytet Jagiellonski
1712. Agnieszka Skoneczna, osoba orywatna
1711. Dorota Muszyńska, osoba prywatna
1710. Marta Kulik, Ruch Inicjatyw Społeczno - Ekologicznych \"Przytulia\" Częstochowa
1709. Angela Boniecka
1708. Magdalena Nagórska, dziennikarka
1707. Mateusz Seroka, osoba prywatna
1706. Lucyna Idus
1705. Gosia Rybicka
1704. Ewelina Wyszogrodzka
1703. PIOTR RYBA, HAGADA
1702. Kinga Moskal
1701. Marta Wojtasik
1700. Milena Kacpura
1699. Bartłomiej Dębno-Artwiński, muzykant
1698. Beata Drewienkowska
1697. Ewa Stańska-Bugaj, przyjaciele internetowego etnoradia
1696. Aleksandra Drzał
1695. Krzysztof Korda, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie
1694. Joanna Karls Krzyżanowska, nauczanie wiedzy o kulturze
1693. Waldemar Szulc, pasjonat
1692. Tomasz Krzyżanowski, wspólpracownik PR Szczecin
1691. Aleksander Maliszewski, Orkiestra Alex Band, Alex Music Production
1690. Krzysztof Ochnik, Stowarzyszenie Schola Gregiriana Silesiensis
1689. Grażyna Szafarska, SGGW
1688. Ewa Gęca, PRIMA .P.P.H.U.Ewa Gęca, nauczyciel
1687. natalia sajewicz
1686. Leszek Gęca, Zespół Ludowy SŁAWINIACY
1685. Agnieszka Tacław
1684. Tamara Przypis, malarka
1683. Krzysztof Kostrzewa
1682. Gracjan Cimek
1681. Dariusz \"Stłukla\" Ślewa, członek zespołów Smugglers i Szela
1680. Monika Sikorska, studentka UG
1679. Mikołaj Pańkowski, Pan Pomidor
1678. Grzegorz Stalmach, APP RACJA,KPiORP
1677. Paweł Kulawiec, student UMCS
1676. Danuta Rogalska, Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA
1675. Maurycy Słowiński
1674. Maciej Trzebeński, łodzianin
1673. Krzysztof Michał Wodniczak, PTAAAK,Polskie Towarzystwo Artystów,Autorów,Animatorów Kultury
1672. Jakub \"Jahcob Jr.\" Kinsner, muzyk (Vavamuffin, JUNIORbWOY, KingsTone Studio)
1671. maciek foltyn, studio14
1670. Janusz Napora, Chełmiński Dom Kultury
1669. Katarzyna Makaruk
1668. Barbara Rosiak, nauczanie jęz, ang. Kraków
1667. Jan Przybyłowski, absolwent KUL, emeryt Uniw. Gdańsk.
1666. Grzegorz Wilga, prawnik
1665. Paulina Nieczypor
1664. Malwina Bakalarska, Chór UW, 3XR Sound System
1663. magdalena mrozkowiak
1662. Mariusz Bartosik, Realizator Dźwięku
1661. Bogusław Dziekański, Jazz Club Pod Filarami Gorzów Wlkp
1660. Alicja Jurgielewicz
1659. Bozena Choluj, UW
1658. Natalia Żelazna
1657. Małgorzata Barnat
1656. Bartosz Tylkowski, Student etnologii. UŚ-Cieszyn
1655. Karol Boński, UW
1654. Agata Kusto, Instytut Muzyki UMCS
1653. Wiesław Wysocki, ceniący historię i kulturę
1652. Jakub Kasperski, UAM
1651. Ewelina Rzezińska, muzyk nauczyciel śpiewak
1650. malgorzata znamierowska
1649. Beata Rychcik
1648. Magdalena Słabkowska
1647. Ewa Czekalla, Polska Orkiestra Radiowa
1646. Tomasz Maliszewski, Uniwersytet Gdański - Kaszubski UL
1645. Marta Szadowiak, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
1644. Grażyna Adamska
1643. Elżbieta Grande
1642. Radosław Giętkowski, Uniwersytet Gdański
1641. Katarzyna Kolaszko, MUWIT- MIędzynarodowy Uniwersytet Włóczęgów i Turystów
1640. Tomasz Gregorczyk
1639. Anna Kozak
1638. Jerzy Kozak
1637. Anna Mamińska, YERBA MATER
1636. Olgierd Uziemblo, Scena Lubelska 30/32, Warszawa
1635. Piotr Walczuk, stowarzyszenie kulturalny poznań
1634. monika ruszała, zespół Ars Vivendi
1633. Marcin Wasila
1632. Rafał Mamiński, YERBA MATER
1631. Joanna Strutyńska
1630. Anna Marko
1629. Przemysław Wawrzyniak
1628. Monika Maśnica
1627. Maciej Perzynski, specjalista
1626. Marcin Jacobson, manager, animator życia muzycznego
1625. Anna Lemiszka
1624. Agnieszka Lakatos
1623. Wojciech Ogrodnik, Uniwersytet Warszawski
1622. Anna Kamińska
1621. Robert Małecki
1620. Aleksandra Szuter
1619. Anna Derewecka, UWM
1618. Kalina Chmolowska, studentka
1617. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski
1616. Aleksandra Fiszer
1615. karol czuba
1614. Remigiusz Okraska, redaktor naczelny pisma \"Obywatel\"
1613. Gerard Sulewski
1612. Agnieszka Świniarska
1611. Michał Chabasiewicz
1610. Monika Kowalska
1609. Sławomir Andres
1608. Katarzyna Plocinska
1607. Grażyna Miądlikowska
1606. Marta Witkowska
1605. Marek Jabłoński
1604. Andrzej Fabisiak, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie
1603. Hanna Houszka, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
1602. Magda Śmiarowska
1601. Adam Stolarzewicz
1600. Magda Giemza
1599. Joanna Bobrowska, Szanty.Art.Pl
1598. Renata Dudzińska-Baryła
1597. Marcin Masłowski
1596. Tomasz Drabowicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
1595. Adam Stolarzewicz
1594. Dorota Kondrat, studentka
1593. Bartek Bakuła, student
1592. Marcin Zachara
1591. Tomek Kasprowiak, projektant
1590. Agnieszka Szpara
1589. Jacek Kawczyński
1588. Paweł Swoboda, student
1587. Krzysztof Dziemian, Stowarzyszenie Nie Po Dordze
1586. Monika Goliszewka
1585. Dagmara Luboń, Stowarzyszenie MUS-E
1584. Michał Jarmuła, Polska Orkiestra Radiowa
1583. Daniel de Latour, ilustrator
1582. Magdalena Pokrzyńska
1581. Adam Bytof, Polska Orkiestra Radiowa
1580. Michał Perczyński
1579. Magdalena Krajewska
1578. Ewa Mirowska-Maciążek, słuchaczka
1577. Julita Januszkiewicz, slot - stowarzyszenie lokalnych ośrodków twórczych
1576. Magdalena Krajewska
1575. Grzegorz Fudali
1574. Rafał Sobczyk, Chąsa
1573. Mariola Tymochowicz, UMCS
1572. Marcin Karpeta, Karpeta Jazz Brothers
1571. Emilia Kalinowska, muzyk
1570. andrzej Talarek
1569. Daniel Szymonowicz, Raróg
1568. Michał Szmulik, Student
1567. Michał Domżalski
1566. Ela Gąsiorek
1565. Piotr Strugała, Student Akademia Muzyczna Poznań, Kapela Ziele
1564. Anna Woźnica, skrzypaczka
1563. Michał Szmulik, Student
1562. Magdalena Poliwka, inicjatywa własna
1561. anna sobanska
1560. Łukasz Mucha, chór Politechniki Świętokrzyskiej
1559. Marcin Zając
1558. Łukasz Plewiński
1557. Hanna Marzec
1556. Wawrzyniec Prasek
1555. Tomasz Gołuchowski
1554. Krystyna Sierpniowska
1553. Andrzej Maszewski, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
1552. Dagna Bagińska
1551. Tomasz Kotyla, Akademickie Radio Centrum - Rzeszów
1550. Jerzy Krupa, i cała rodzina
1549. Marcin Kabaciński, prac. MAK.Kraków,student etnologii V rok UŚ.Cieszyn
1548. Małgorzata Matuszewska, Teatr Tańca NTF
1547. Joanna Strugała
1546. Wojciech Wysłych, Estrada Ludowa Czantoria
1545. Adriana Tomaszewska
1544. Barbara Osełka
1543. Agnieszka Bańkowska
1542. Lucyna Czarnecka
1541. Lech Klupś, zespół Mechanicy Shanty
1540. Mirosław Bregin, Zrzeszenie Studentów Polskich
1539. Lech Klupś, zespół Mechanicy Shanty
1538. Dariusz Szkoła, nauczyciel
1537. Lech Klupś, zespół Mechanicy Shanty
1536. Jan Targowski
1535. Elzbieta Jablonska, fundacja Marebito
1534. Czesław Matwiejczuk, Agencja Artystyczna \"MAT\"-Olsztyn
1533. Dorota Gralewska
1532. Jadwiga Łańcucka
1531. Robert Kuba
1530. Olga Kich, UJ
1529. Danuta Bąk
1528. Lucyna Łańcucka
1527. Pawel Lesniak
1526. Bogusław Wojtowicz
1525. Tomasz Szczepański, Stowarzyszenie \"Niklot\"
1524. ANDRZEJ JEDRASIK, Irlandia
1523. beata wąż
1522. Sławomir Gierszewski
1521. Pawel Lesniak
1520. Andrzej Adam Kubis, muzyk sesyjny, Rehearsal Jazz
1519. Bartosz Zawisza, Związek Harcerstwa Polskiego
1518. Piotr Bruliński
1517. Piotr Pyzik
1516. Mirosław Chałubiński, socjolog
1515. Paulina Klebba, studentka muzykologii UW
1514. Edmund Edward Zieliński, prezes O/Gdańskiego StowarzyszeniaTwórców Ludowych
1513. Mateusz Pawelec
1512. Arkadiusz Grzech
1511. Urszula Stępień, Państwowy Instytut Geologiczny
1510. TERESA WAWRO, emerytka
1509. Paulina Grychowska
1508. Mateusz Augustyn
1507. Natalia Jaroś
1506. Jędzej Jendrośka
1505. Aniela Chudzik
1504. Marcin St ępień, Uniwersytet Warszawski
1503. Aleksandra Wańkiewicz
1502. Anna Kertyczak
1501. Magdalena Krakowska, student
1500. Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański
1499. Bartek Wąsik
1498. Natalia Rumianowska
1497. Michał Stelmaszczuk
1496. marcin nieckarz
1495. Wojciech Pająk, Stowarzyszenie Pastwisko.org
1494. Ryszard Kocaj, fotograf
1493. Sebastian Chudzicki, lekarz
1492. Magdalena Rotkiewicz-Chudzicka, członek Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Uniw.Gdańskiego Jantar, prawnik
1491. Katarzyna Andrzejowska - de Latour, Stowarzyszenie Dom Tańca
1490. Małgorzata Jakubowska, Pracownia Robaczywa
1489. tomasz bielak, artysta malarz
1488. Rafał Fórmaniak, Vj Visualart
1487. Piotr Drozdowicz, artysta malarz
1486. Dorota Hryniewicz, Nadbałtyckie Centrum Kultury
1485. Marzena Płońska, studentka
1484. Andrzej C. Leszczyński, Uniwersytet Gdański
1483. Adam (Chasydek) Chromniak, W imieniu zespołu The Chasydek Folk Band
1482. Adrianna Sołtysiak
1481. Magdalena Sikorska, Firma MASCH
1480. Kinga Gbka
1479. Rafał Gowin
1478. Iga Śmiałowska
1477. Anna Korbecka, muzyk
1476. Paweł Grabowski, fascynator muzyki
1475. Tadeusz Deszkiewicz, Biuro Promocji Miasta, UM st. Warszawy
1474. Michał Hałabura, Wydawnictwo NNNW
1473. Piotr Traczyk, student
1472. Joanna Sobura, UW
1471. Zbigniew JAJUGA
1470. Agnieszka Szczypior
1469. Katarzyna Świat
1468. Małgorzata Wójciak, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM
1467. Zbigniew Morzykowski, słuchacz
1466. Magdalena Skowrońska
1465. Ewa Muzioł, nauczyciel
1464. Małgorzata Ziętak
1463. MAŁGORZATA ROSOŁOWSKA
1462. Sylwia Mierzejewska, koncertmistrz Polskiej Orkiestry Radiowej
1461. Mateusz Ławrynowicz, student
1460. Halina Ciesłowska
1459. Gwidon Busiło, GMC Professional -Agencja Muzyczna
1458. Anna Ovalle Correa
1457. Wojciech Olejniczak, artysta plastyk, filmowiec
1456. Adriana Podedworna
1455. Jacek Zychowicz
1454. Dariusz Pietrzak, Rodzic Muzyków
1453. Małgorzata Semrau-Starzyńska
1452. Magdalena Jaros
1451. Joanna Pigan
1450. Tomasz Decyk, dziennikarz
1449. Mirosław Wlekły, dziennikarz
1448. Piotr Piórko
1447. Tomasz Kułakowski, student, Koło Wschodnie Uniwersytetu Jagiellońskiego
1446. Rafał Gradowski, człowiek kultury
1445. Anna Morzykowska, etnolog, słuchacz
1444. Dorota Mazur, działalność prywatna
1443. Kinga Tomczyk, studentka
1442. Magdalena Szałachowska, Dziennik Bałtycki
1441. Katatrzyna Braja, Biuro Reklamy TVP Kraków
1440. Wojciech Mróz, TVP Kraków
1439. Marcin Szydłowski, www.pqmg.com
1438. Marek Chołoniewski, Akademia Muzyczna w Krakowie
1437. Wojciech Raus, www.wraus.blogspot.com - wakacje, praca
1436. Krzysztof Pająk, student PRz
1435. Zbigniew Jaworski
1434. Jerzy Kuniewski, IFSiDUG
1433. Łukasz Majchrowski
1432. Dominik Piłat, zespół ROCKAWAY
1431. Karolina Bajbuz, studentka UG
1430. Marietta Niewiadomska
1429. Piotr Paszkowski
1428. Olga Bembenek
1427. Jakub Kowalczyk, lekarz, Strasbourg
1426. Emil Szymański, nauczyciel
1425. Anna Drozdowicz
1424. Marta Ciastoch
1423. Katarzyna Ferenc
1422. Rafal Guzek
1421. Karolina Wojcieszek
1420. Justyna Kłaptocz
1419. Teresa Diaczuk, muzyk
1418. Teresa Diaczuk, muzyk
1417. Mirosław Ziętak
1416. Szymon Mazur, student
1415. Marek Fota, dr filozofii
1414. Maciej Charczuk, prywatna dzialalnosc
1413. Mirosław Piwowarek, dziennikarz
1412. Wojciech Stawikowski
1411. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski
1410. Aneta Nowicka, Młodzi Socjaliści
1409. Sylwester Bednarek
1408. Anna Kaczmarczyk, studentka UW
1407. Paulina Stępień
1406. Jędrzej Michalak, student
1405. Marcin Wakar
1404. Przemek Zieliński, Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja
1403. Krzysztof Gradziuk, muzyk
1402. Alicja Kujawska, etnolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1401. Lidia Zielinska, kompozytor
1400. Marcelina Klimonda, Polski Impresariat Muzyczny
1399. Wiesław Dąbrowski, Fundacja \"AVE ARTE\"
1398. Łukasz Maślanka
1397. Justyna Pyszczek
1396. Natalia Iwaszkiewicz
1395. Bożena Muszkalska, UAM, UWr
1394. Agnieszka Nawrot
1393. Joanna Grendysa
1392. Wojciech Urbanik, forum blues.com.pl
1391. Paweł Nowakowski
1390. Krzysztof Rejman, WZNoS KUL w Stalowej Woli
1389. Dariusz Dobrzyński, Uniwersytet Warszawski
1388. Łukasz Krzywicki, www.swiniewkosmosie.prv.pl
1387. Natalia Kosińska
1386. Maciej Kozlowski
1385. Kinga Budakowska
1384. Adam Droździk
1383. Bartosz Pilecki, Indigo club
1382. marcin majewski, Jadłodajnia Filozoficzna - Klub
1381. Joanna Zbiegień
1380. Mariusz Kmieć, Firma artystyczna Duo-Fix
1379. Tomasz Rozwadowski , Dziennik Bałtycki
1378. Rafał Dreżewski
1377. Irena Kmieć, pracownik UŚ Cieszyn
1376. Izabela Kubiak, etnolog
1375. Rafał Dreżewski
1374. marcin majewski, Jadłodajnia Filozoficzna - Klub
1373. Zbigniew Skoczylas, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu
1372. Katarzyna Brzóska
1371. apostolis anthimos, muzyk
1370. Maciej Jabłoński, muzykolog, UAM
1369. przemysław białek
1368. Jakub Chudy, student UŚ
1367. Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański
1366. Dariusz Kacprzak, PROLETARYAT
1365. joanna adamczyk
1364. Maciej Borawski, student UW
1363. Wojciech Kukiołczyński, Unkle Tony Soundsystem
1362. Michał Rauszer, koło naukowe Etnologów Cieszyn
1361. Agnieszka Adamczyk
1360. Błażej Olżewski
1359. przemek kryszk, architekt
1358. Błażej Olżewski
1357. Piotr Sztandera
1356. Łukasz Lorens, Lewica bez Cenzury
1355. Rafał Sakowicz, Max Dance
1354. Asia Ostrowska
1353. Ewa Schreiber, Uniwersytet Adama Mickiewicza
1352. Katarzyna Glinianowicz
1351. paulina bisztyga
1350. Paweł Dziemski, Członek zespołu Slainte! , administrator Pierwszej Polskiej Strony Dudziarskiej
1349. Dariusz Mikołajczak
1348. Krzysztof Jędrzejewski
1347. Luiza Pietrzak
1346. Dorota Bochen
1345. michal skrzydlo, IOWA SUPER SOCCER
1344. Wioleta Zielińska, Politechnika Gdańska
1343. Magdalena Kumorowicz, ZHP
1342. Małgorzata Broda, Instytut Europa Karpat przy MCK Sokół w Nowym Sączu
1341. Wojciech Zieliński, Uniwersytet Gdański, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
1340. Simona Kalisz-Dobrowolna
1339. Mateusz Dobrowolny, ruch węgierskich domów tańca
1338. Damian Tryka, muzyk OGWP
1337. Jan Trębacz
1336. Damian Tryla, Muzyk WP
1335. Piotr Skuza
1334. Jacek Mazur, Realizator Dźwięku
1333. Magdalena Wierzbicka
1332. Thomas Müller, student z Niemiec
1331. Katarzyna Korczak, dzienikarz
1330. Michał Gruszecki
1329. Michał, Antoni Książkiewicz
1328. Natalia Borzestowska, studentka
1327. Jerzy Jurkowski
1326. Maciej Bąk, Radio SAR
1325. Dominik Kluszewski, Music Mix
1324. Jola Węgrzyn, pryw.
1323. Dariusz Ryżczak, Jazz Club Central\'a
1322. Aleksandra Kupis, os. prywatna
1321. Anna Marcinczak
1320. piotr szwabe, os.prywatna
1319. Michał Sydow
1318. Daniel Jędrasik
1317. Jiri Plocek, wydawnictwo GNOSIS BRNO
1316. Paweł Iwan
1315. Agnieszka Kloryga
1314. Krzysztof Pawlik, prywatna
1313. Paweł Jarzęcki
1312. Monika Kala
1311. monika schroeder, wlasna
1310. Agnieszka Malinowska
1309. Bożena Kopka
1308. Maria Stolarzewicz
1307. Janusz Żydek
1306. Sławomir Pijet
1305. karolina łubkowska
1304. Henryk Welcz
1303. Krzysztof Maruszewski
1302. Małgorzata Woźniak
1301. Krzysztof Kamiński
1300. Małgorzata Woźniak
1299. Janusz Jaskulski, kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
1298. artur szczepański
1297. Marta Poszumska, historyk sztuki, Szczecin
1296. Agnieszka Szmit
1295. Tomasz Szmit
1294. Anna Chlebowska
1293. Ewa Krawczyk
1292. Alina Gawle
1291. Krzysztof Stepaniuk, architekt
1290. Katrzyna Jasyk, Agencja Jazz Office
1289. Zbigniew Krajewski
1288. Lech Garwoliński, Imprezariat
1287. Agnieszka Jarosz
1286. Maciej Kurczewski
1285. Katarzyna Sochacka, Stowarzyszenie MOST
1284. Wojciech Kubica,
1283. Jacek Wanszewicz
1282. Anna Kuzas-Brzezinska, muzyk
1281. Magda Dąbrowska -Michałowska, Zespół Tańca i Szermierki Dawnej GAYARD
1280. Bożena Szota, CK Zamek Poznań
1279. malgorzata biczyk, IEIAK UW
1278. Jakub Sagan, Uniwersytet im. Leona Koźmińskiego W-wa
1277. Marcin Wojcieszak, student kulturoznawstwa UMCS
1276. Agnieszka Kaczorek
1275. Jola Wolska
1274. Igor Paszula
1273. Ewa Wójcik
1272. Rafał Ślipek, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
1271. Marcin Stefaniuk, student kulturoznawstwa UMCS
1270. Dorota Jankowska
1269. Bogumił Podgórski, A.A.R. ,,GROTESKA\" Sopot
1268. Waldemar Kulpa, Studenckie Centrum Kultury KONTRASTY w Szczecinie
1267. Jowita Walas
1266. Jolanta Panek
1265. Joanna Zwolańska
1264. Michał Zielewicz, Agencja Producencka AMOS
1263. Gosia Leja, SWPS
1262. Elzbieta Samek-Czapla, www.orla.com.pl
1261. Monika Zaporowska
1260. Marta Tomaszewicz
1259. Adam Sierant, Bractwo Rycerskie Drużyna Kasztelanii Gdańskiej
1258. Jarosław Tokarski
1257. Ewa Homa
1256. Marek Gajzler, Bałagan Artystyczny
1255. Leszek Syta
1254. Agnieszka Augustyniak
1253. Franciszek Gawęda, Ząbkowicki Ośrodek Kultury
1252. Sylwia Woś, prywatna
1251. Rajmund Polak
1250. szymon twardak
1249. Joanna Niewiadomska, studentka PK
1248. Agnieszka Szewczyk
1247. Joanna Niewiadomska, studentka PK
1246. Stanisław Kosarski, muzyk, folklorysta
1245. Anna Wiatr, Loża Kobiet 2006
1244. Tomasz Stelmach, prywatna
1243. Cezary Szczygielski, Agencja Rozrywki \"AR\"
1242. Piotr Andrysiak
1241. Piotr Liwosz, politolog/prawnik
1240. Agnieszka Kawska
1239. Marcelina Jasińska
1238. Izabela Wojciechowska, Green Gallery
1237. maciej grzymisławski
1236. Paweł Piórkowski, zespół SHANNON
1235. Teresa Lange
1234. piotr kolaj, agencja \"positive music promotion\", organizator \"ostróda reggae festiwal\"
1233. Piotr Czerepak, www.poniatowski.org.pl
1232. michał kublik, stowarzyszenie muzyczne rockowe ogródki
1231. Kazimierz Borowski
1230. Katarzyna Woźniak
1229. Tolek Lisiecki, Agencja Koncertowa JBBO
1228. Piotrek Iwan, młody lirnik:)
1227. Lech Cwalina, Kawiarnia Artystyczna Hades Lublin
1226. Jolanta Matwiejczuk
1225. Katarzyna Wianecka, osoba przywatna związana z edukacją
1224. Maria Szymańska
1223. Ihar Mikhna, Bialorus; organizator imprez w stylu sredniowiecznym i folkowym, Miedzynarodowa Liga Sredniowiecza
1222. Robert Sulkiewicz
1221. Grzegorz Piętak, muzyk
1220. Jakub Placha
1219. Leszek Horwath, portal www.potrawyregionalne.pl
1218. Ludwik Janion
1217. Krzysztof Szyszka, Oficjalna Strona Stali Rzeszów www.stal.rzeszow.pl
1216. Katarzyna Kamińska
1215. Karolina Niemierko
1214. Wojciech Kozielski, Southern Records UK
1213. Sławomir Gostański
1212. Szymon Pietrasiewcz, Akademickie Centrum Kultury UMCS \"Chatka Żaka\"
1211. Maciej Makowicz, makumba.pl
1210. Katarzyna Warchoł
1209. Bartek Burtea, student UW
1208. Paweł Przeciszewski, prywatna
1207. Małgorzata Warchoł, prywatna
1206. Tomasz Gleba
1205. franziska pawlitzki biskupska
1204. Aleksandra Ciepłoch, muzyk
1203. magdalena gałkowska
1202. Leszek Wiśniowski
1201. Gosia Wolińska, studentka
1200. Piotr Kondrat, nauczyciel
1199. Patrycja Smakowska, studentka
1198. Agnieszka Podolak, studentka socjologii na SGGW
1197. marciN bach
1196. Krzysztof Butryn, muzykant
1195. Andrzej Pawlak, cywil
1194. Ewa Kołodziejczyk
1193. Katarzyna Bondaruk
1192. Marcin Malinowski
1191. Szymon Brzeziński
1190. Sławomir Dolata, Danza del Fuego i Fundacja im.Ferdynanda Magellana
1189. Maciej Leraczyk
1188. Anna Piegat, Klub Podrózy Jarema
1187. Maja Kuklicz
1186. Piotr Marcinkowski, student etnologii UW
1185. Elżbieta M. Kur,, pracownik naukowy
1184. Andrzej Pietrachowicz, Forum Rekreacji Historycznych FREHA
1183. Anna Szymanowska, iber studentka, chronić kulturę wszelaką!
1182. anna karna, Uniwersytet Jagielloński
1181. tomasz wojczulanis, freak
1180. Anna Paździor
1179. Daniel Lipka, Cropla
1178. Anna Paździor
1177. tomasz wojczulanis
1176. Wanda Szcześniak
1175. Paweł Bukowski
1174. marek sieroszewski
1173. Renata Jankowska
1172. krzysztof kaintoch
1171. Milosz Winkler
1170. Joanna Jadczak, ZPiT Jantar UG
1169. Wacław Klemp, tancerz ludowy ZPiT \"Jantar\" UG
1168. Łukasz Pawelec, Prawnik
1167. Stefan Mikulski
1166. Marta Pękalska
1165. Jacek Laska, ZPiT PRZ
1164. Karol Papała, Cropla
1163. Grzegorz Gołek, zamiłowania
1162. Marcin Słaby
1161. Miłosz Pękala, Kwadrofonik
1160. Jakub Putyra, Brněnský akademický sbor
1159. magdalena kordylasińska, kwadrofonik
1158. Marcin Krajewski, student Uniwersytetu Warszawskiego
1157. Daniel Lipka, Cropla
1156. Ryszard Dziurleja, SHORTFUSE
1155. Ilona Miller, rytmiczka
1154. Mateusz Dudziński, zespół Cropla
1153. Andrzej Błażejczyk
1152. Marek Rosner, Jazzowa Asocjacja z Krakowa
1151. Maciej Nazimek
1150. Anna Siciak
1149. Piotr Mech, dla muzyki
1148. Marcin Markowicz, tłumacz
1147. Łukasz Niestoruk, ZPiT PW
1146. Małgorzata Nowakowska
1145. Bartłomiej Cieślak, nauczyciel wychowania fizycznego
1144. Tatiana Szczepankiewicz, sopran koloraturowy, pedagog
1143. Błażej Maliszewski, Akademia Muzyczna Gdańsk, Agencja Artystyczna GEMINI
1142. szymon wysocki, kompozytor
1141. Kamila Sokołowska
1140. Paweł Szafran
1139. katarzyna Lewiak-Bodurkiewicz, agencja artystyczna
1138. Paweł Gałecki, pomaganie temu co prawdziwe
1137. Marek Czarnowski, choreograf, muzyk, folklorysta
1136. Jagoda Watrak, etnolog
1135. marcin figas
1134. Anetta Szymczak, blauHOFFER multiple art
1133. Bartosz Leszczyński
1132. Marcin Dec
1131. Szymon Martys, Polska Partia Pracy, redakcja portalu lewica.pl
1130. Magdalena Kolanowska
1129. Maciej Jędrzejko, Wolny Portal Szantowy Szantymaniak.pl
1128. Krzysztof Kołodziej
1127. Agnieszka Niezgoda, aktorka, autorka tekstów piosenek
1126. Daniel Brzeziński, aktor
1125. Nela Brzezińska, aktorka
1124. Maria Żelazna, Impresariat Artystyczny Muzyki i Kultury Cygańskiej \"Romano Suno\" - Gdynia
1123. Małgorzata Kumorowicz, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
1122. Anna Jastrzębska
1121. Grzegorz Kumorowicz, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
1120. Ewa Trela
1119. Mateusz Jastrzębski
1118. Kamil Kryk
1117. Małgorzata Zajchowska
1116. Paweł Morawski
1115. Wojciech Kucharczyk, muzyk i designer
1114. przemysław matecki, raper
1113. Katarzyna Kulis
1112. Ewa Głodowska-Morawska
1111. Gabriela Paczkowska, farmaceuta
1110. Tomasz Błokowski
1109. agata majka, szkoła waldorfska w warszawie
1108. Jakub Pleskacz, student
1107. Nina Dybalska, polonista/nauczyciel, animator kultury
1106. Damian Chodorek, Młodzi Socjaliści
1105. Jacek Pleskacz, architekt
1104. Piotr Znamierowski, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
1103. Władysław Żelazny, Impresariat Artystyczny Muzyki i Kultury Cygańskiej \"Romano Suno\"
1102. ania melzacka
1101. Emilia Grabowiecka
1100. Maciej Zinner
1099. Mirosław Mastalerz
1098. Michał Bielecki
1097. Anna Bens, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej
1096. Jacek Kaczmarek, Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji społecznej
1095. Barbara Ciechanowska, szantymaniak
1094. Jolanta Jarmołowicz, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej
1093. Kamil Siciak
1092. Katarzyna Babka, maturzystka,BRMND
1091. Małgorzata i Jerzy Kaszubowie, Powiatowy Ośrodek Kultury w Sieradzu
1090. Beata Szymankiewicz, Dom Kultury
1089. Michał Makulski, muzyk
1088. Małgorzata Fijałkowska, pedagog ulicy
1087. Jerzy Durczak
1086. Michał Besztak, Radio Rewers
1085. Sylwia Siwak, Deutsche Oper am Rhein (Duesseldorf,Niemcy)
1084. Justyna Kwiatkowska
1083. julia poplawska, tvp
1082. Aleksander Juniewicz
1081. maciej goralski, radiojazz
1080. Radosław Jamroż, tancerz, aktor
1079. Małgorzata Nieciecka, SARF,studentka UJ,
1078. magdalena lisiecka, prywatna
1077. Konrad Wawrzkiewicz
1076. Jarosław Bester, BESTER QUARTET
1075. Kaja Maćko, studentka filozofii i muzykologii UW
1074. Anna Jarosiewicz, studentka muzykologii UW
1073. Katarzyna Ryszewska, Chudoba
1072. Dawid Dobrowolski, Młodzi Socjaliści
1071. Jarek Cupriak, aktor
1070. Tomasz Kaźmierczak
1069. Bartosz Tomaszewski, Centrala Muzyki Tradycyjnej; cmt.art.pl
1068. Mateusz Ciechanowski, Uniwersytet Gdański
1067. Karolina Waszczuk
1066. Monika Sadowska
1065. Jakub Chmiel
1064. Jacek Pociej
1063. Alicja Welizarowicz, lekarz
1062. Piotr Pacynko, Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji
1061. Marcin Szargut
1060. Łukasz Wawro, Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
1059. Aleksander Wojtowicz
1058. Grzegorz Welizarowicz, Uniwersytet Gdański
1057. Małgorzata Słoń-Nowaczek
1056. Grażyna Górka-Dudek, agencja Art Management
1055. DARIUSZ \"PAłKI\" PANEK, muzyk
1054. Mirek Śliwa, Agencja Czad
1053. Izabella Zielecka - Panek , dyrygent Akademickiego Chóru UŚ \" Harmonia\" w Cieszynie
1052. Marcin Kulwas
1051. Marcin Jezierski
1050. Jan Czapla
1049. Margreet Nocun
1048. Anna Dołęga
1047. Robert Nocun
1046. Natalia Konieczka
1045. Monika Sadowska
1044. Szymon Spandowski
1043. Elżbieta Skierś, www.jarban.com
1042. Agnieszka Dziemian
1041. Katarzyna Przygoda
1040. Anna Natalia Woszczyńska, Wiolonczelistka \"AVANA\" & \"Sound Machine - Voshch Progressive Orchestra\"
1039. Piotr Lewandowski, www.popupmagazine.pl
1038. Wojciech Sakłak
1037. Andrzej Jan Woszczyński, performer-artysta-twórca \"Voshch Sound Theatre\"&\"Sound Machine - Voshch Progressive Orchestra\", Stowarzyszenie \"Art-Work\"
1036. Beata Liebner-Pirga
1035. Kaska Sawczyszyn
1034. Joanna Pleczyńska
1033. Jarosław Sobieraj, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Olsztynie
1032. Maciej Kierzkowski, zespol SWOJA DROGA
1031. Bogdan Matławski
1030. Mariusz Korpoliński, dziennikarz
1029. Michał Choroszyński, liść klonu
1028. Piotr Różak
1027. Andrzej Popławski
1026. Anna Czekanowska
1025. Grzegorz Dąbrowski
1024. Rita Frieske, studentka, dziennikarstwo UW
1023. michał witkowski
1022. Marta Biały
1021. Krzysztof Kosiński
1020. KRZYSZTOF KRZYSZTOF, FIDEM
1019. Dorota Rawicz-Lipińska
1018. Piotr Pawłowski
1017. Mariusz Piendyk
1016. Marta Kurian, Stowarzyszenie \"Schola Gregoriana Silesiensis\" Wrocław
1015. Marek Włodarski, Redakcja Lampy & Babaryba.pl
1014. Irena Huzarska
1013. Beata Krzyżosiak, studentka UWr - FP
1012. Konrad de Lehenstein-Filip, folk.wkrakowie.org
1011. Ewa Maniak, studentka KUL
1010. Robert Strekowski
1009. Beata Olbińska
1008. Alicja Jasińska -Kohnke, Jantar
1007. Łukasz Rajczak, serencza
1006. Patryk Kosela, tygodnik \"TRYBUNA ROBOTNICZA\"
1005. Krzysiek Słychań, Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej
1004. Monika Pilarz, AGH
1003. Łukasz Grzegorczyk
1002. Andrzej Pakos, SQUASH BOWELS
1001. Agata Rugor
1000. Agata Rugor
999. Aleksandra Szymańska
998. malgorzata frysztak, stowarzyszenie nasze lubelskie
997. marcin lorenc, Fun Glass, Filids
996. Lidia Turkosz
995. Justyna Lewandowska
994. Krzysztof Kiziewicz, Stowarzyszenie Centrum Kultury Ulicznej Engram
993. Hanna Zając
992. Ania Czyżewska, etnografia.org
991. Piotr Stankiewicz
990. Rafal Pysno
989. Wojciech Bogulak
988. Krzysztof Truszczyński
987. Malwina Kowalska, nie dotyczy
986. Bianca Grazia Kaszuba
985. Ewa Wołkanowska
984. Anna Gebal
983. Jacek Onaszkiewicz, Immanuel
982. Anna Onaszkiewicz
981. Dominik Migas
980. Zbigniew Dyszczyk
979. Anna Gebal
978. Janusz Demkowicz, Tołhaje
977. Jakub Antos
976. Jerzy Wierzchowiecki
975. Agnieszka Wierzchowiecka
974. Roman Dubiel
973. darek błaszczyk
972. Anna Kwas
971. Hanna Kurczyńska, kulturoznawca
970. Grzegorz Kurczyński, kulturoznawca
969. dawid gonciarz, muzyk WWS
968. Jarosław Ellwart, Pomorska Księgarnia Internetowa „Pod Gryfem”
967. MARCIN SITARZ
966. daniel górecki
965. Jakub Gołębiewski, student UMK
964. Jarosław Ellwart, Pomorska Księgarnia Internetowa „Pod Gryfem”
963. Romuald Popłonyk, Towarzystwo Wspierania Sztuki Ulicznej \"Busker\"
962. Marcin Oracki, Rimead, Fun Glass
961. Mariusz Bartosik, realizator dźwięku
960. Anna Mirek
959. Paweł Pasternak
958. Mirosław Rewkowski
957. Grzegorz Toporowski
956. Ewa Czapla
955. Małgorzata Malak, reGENERACJA
954. Przemysław Kosiński, muzyk
953. Wojciech Bażela, wydawnictwo Tylkomuzyka.pl
952. Michał Liszka
951. Adam Białas, amator
950. Tomasz Nagler, Impresariat Felicjana Andrzejczaka
949. Marta Maślanka, muzyk
948. Artur Przyszczypkowski, activmedia sp. z o.o.
947. Zbigniew Talewski, Fundacja i regionalny 2 m-cznik społ.- kulturalny \"Naji Goche\"
946. kinga wieczorek
945. Andrzej Mazanowski
944. marzena pawłowska
943. Ada Usarek, PLSP Lublin
942. Piotr Romanowski, Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne \"Ręką Dzieło\"
941. Krzysztof Pawłowski, architekt
940. Mirosława Jankowska, Akademia Muzyczna im.F.Chopina
939. ŁUKASZ MYSZKIEWICZ, CREW
938. Ewgenij Genew, muzyk,
937. Mirosław Kalinowski, Glos Pruszkowa i Powiatu
936. Oliwka Mawrandza, córka świata
935. Alicja Adamczewska, zespół Fun Glass, Studenckie Radio ŻAK, studentka Edukacji Artystycznej na UŁ
934. Sterios Mawrandzas, pracownia bębniarska
933. Agnieszka Drzewiecka
932. adam stanisław trąbiński, dziennikarz/ Glos Pruszkowa
931. Bartosz Arszyński, Glob
930. Katarzyna Jarecka-Niemczycka
929. Łukasz Matusik, muzykolog
928. Marek Nowaczyk
927. Bruno Aleksander Kieć, Fundacja KOMBINAT KULTURY
926. Łukasz Janusz
925. Mikołaj Karpiński
924. Andrzej Zasuń, Kino Andromeda
923. Agnieszka Wiśniewska, Teatr NN
922. Henryk Prarat
921. Krzysztof Gawlas
920. Henryk Prarat
919. Justyna Zielińska, studentka muzykologii
918. Dariusz Brzostek, UMK
917. Tadeusz Tumalski, Private researcher
916. Kinga Szydzińska
915. Aleksander Korecki
914. Aleksandra Kitka
913. Martyna Moszora
912. Zdzisław Gogulski, GiGi Distribution
911. Magda Abraham
910. Joanna Błaszczyk, etnolog
909. Michał Zieliński
908. Piotr Jędrzejko, student
907. Maciej Nyga
906. Katarzyna Giereło-Klimaszewska
905. Bartosz Antosik
904. Justyna Praga
903. Przemysław Grzybowski, pedagog, dziennikarz
902. Agata Kwiatkowska
901. Barbara Mindewicz
900. Cezary Gumiński, redakcja Audio
899. Adam Sztorc, Przedsiebiorca
898. Mariusz Martyniak
897. Magdalena Świerczyńska
896. Katarzyna Dołęgowska-Urlich
895. Grzegorz Włodarczyk, Skierniewice
894. Artur Kucharski, własna
893. Elzbieta Rojek, annaplaneta
892. Monika Jałocha, ZPiT Jantar
891. Agnieszka Kolczewska, Orkiestra sw. Mikolaja
890. Bohdan Wrocławski, Agencja Impresaryjna - Warszawa
889. Krzysztof Maczkowski
888. Monika Borkowska
887. Łukasz Grzonkowski
886. Bozena Korczak, Agencja Artystyczna KRAB
885. Łukasz Wrona
884. Piotr Choroś, Stowarzyszenie HOMO FABER
883. Zbigniew Forjasz, Akademickie Radio Luz
882. Łukasz Koper, Brogans Irish Pub Poznań
881. Karolina Marzec
880. Mirosława Halenda
879. Piotr Bucwinski
878. Ula Karolczak
877. Michał Kulka, PWr
876. Ewa Koszewnik
875. Antoni Malczak, Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
874. Marek Nawratowicz
873. Bożena Chrostowska
872. Urszula Płonka
871. Mieczysław Połosak
870. Jakub Kamiński
869. Anna Serkis, studentka informatyki
868. agata warchol
867. Maciej Pawłowski, Kierownik Muzyczny Teatru Muzycznego ROMA
866. RYSZARD KRZESZOWSKI
865. MARCIN GAJDA
864. Przemysław Błaszczak
863. Joanna Szczepańska, Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina
862. Marcin Pospieszalski, muzyk-kompozytor
861. TOMASZ FROŃSKI, muchy kolo
860. Justyna Janczyk, członek Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego, studentka UJ
859. Karol Wasiluk, inicjatywa własna ;)
858. Karolina Czarnecka
857. Marta Karda
856. Piotr Kasiński, ACHPWR
855. Anna Stępczak Patyk, słuchaczka PR pr.2
854. Krzysztof Janiszewski, członek zespołów folkowych, Smugglers i Szela
853. Tomasz Krzysztof Biernacki, instruktor
852. Jan Kłoczko
851. Ryszard Pokorski, muzyk-kompozytor
850. Danuta Siatkowska
849. Konrad Tryniecki, fotograf
848. Bartlomiej Piotr Anczyk, artysta New York
847. Milko Petrov, Radio Plovdiv - Bulgaria
846. Małgorzata Baran
845. Natalia Szkirpan
844. Szymon Kozłowski
843. Andrzej Jamróz, Filologia polska, UMCS
842. Alicja Białecka
841. agnieszka kwiatkowska
840. Iwona Krasicka
839. andrzej braciszewski
838. dj d`art fader, ek crew
837. Aleksandra Adamiak, SGGW
836. Piotr Mirski, muzyk, zespół Klezmaholics
835. Karolina Pomian, RCWIP
834. Jarosław Graniczny, Muzeum w Wałbrzychu
833. Michał Kujawa, radiosłuchacz, entuzjasta muzyki
832. Marek Bugno
831. Mateusz Chmiel, Rzeszów Klezmer Band
830. Jakub Olewski, student SGGW w Warszawie
829. ADAM PRUCNAL, ADAMART, zespół BRAThANKI
828. Kasia Hadryś
827. Bożena Jakubczak, ABAKURS
826. Natalia Kmita, ZSM nr1 w Rzeszowie
825. Aleksandra Serafin, Politechnika Wrocławska
824. Katarzyna Woznicka, Stowarzyszenie Artystyczne MIODMATERIA
823. Jakub Klimczak, Viva Palestyna, Młodzi Socjaliści
822. Natalia Siatkowska
821. Przemek Piechocki, Uniwersytet Warszawski
820. Estera Małek
819. Jolanta Grzegorczyk., Organista.
818. Paweł Lopez Polak, EiT EtA PWr | AR LuZ
817. Monika Wesołowska
816. Przemysław JAH-JAH Frankowski, ANTYRADIO Warszawa
815. Łukasz Bielecki, AiR PWr
814. Marcin Bednarz, AWF Wrocław
813. Adam Bogusiak, Studenckie Radio Żak
812. lidia nowakowska, uniwersytet warszawski
811. klara nowakowska, www.radio.sitka.pl
810. Jacek Piekarski
809. mateusz Przyłecki
808. Bartłomiej Potaniec, PWr
807. Piotr Nowak, Akademickie Radio Luz Wrocław
806. Urszula Rysiewicz, AR Luz
805. Rafał Janowski
804. Maciej Nowicki, Stowarzyszenie \"Lekarze Nadziei\"
803. Anna Psuty
802. Henryk Stokłosa, Farmutil
801. Jacek Idźkowski
800. Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej
799. Piotr Malczyk
798. Iwona Cholewa
797. Marek Kożuch
796. Dominik Kaczmarski, Młodzi Socjaliści
795. Emilia Rybak
794. Joanna Borycka
793. Angelika Pasek-Gilarska
792. Beata Czarnecka
791. Joanna Frąckiewicz
790. Aleksandra Rybak
789. Jolanta Andrzejewska
788. Liliana Żekowa
787. Anna Maria Jopek
786. Sławomir Pakos, Firma W Moich Oczach / Ticketpro Polska
785. Marcin Kydryński
784. Mariusz Bartosik
783. Martyna Kościesza
782. Wojciech Szalwinski, osoba prywatna
781. Katarzyna Mikołajczak
780. Antoni Zoła, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
779. Jan Pęczak, muzyk
778. Marcin Kałużny
777. Bartosz Miętkiewicz
776. Łukasz Darski, słuchacz
775. Paweł G
774. Marek Jelonek, osoba prywatna
773. Marek Piguła
772. Sławomir Jelonek, osoba prywatna
771. Magdalena Baworowska
770. Karolina Żur, PsioCrew
769. Krzysiek Wysocki, Free Colours, Reggaenet.pl
768. Andrzej Załęski, Strefa/Centrum Sztuki Wspolczesnej w Warszawie
767. Dorota Krempa
766. Tomasz Wojcik
765. Monika Szmidt
764. Urszula Bracha, szkoła
763. Anna Zalichta
762. Sebastian ailas jefersik Michalak
761. Jolanta Ewa Gacka
760. Marcin Skrzypek, Ośrodek \"Brama Grodzka - Teatr NN\"
759. Zofia Szyrajew
758. Karolina Reimus
757. Marcin Barski, AudioTong.net
756. Michał Kowalczyk
755. Dawid Motor
754. Piotr Tokarczyk, muzykolog
753. Marcin Kulik
752. Kamil Piotrowski, Magazyn Miłośników Pieśni Morza SZANTYMANIAK
751. Maria Natanson
750. Izabela Żmidzińska - Górny, osoba prywatna
749. Ewa Karasińska-Gajo
748. Piotr Przystański
747. katarzyna skowron
746. Małgorzata Walasek
745. artur iwaniuk
744. Sławomir Wójcik, Stowarzyszenie Panorama Kultur
743. Emil Majuk, Stowarzyszenie Panorama Kultur
742. Katarzyna Gibała
741. Filip Szarama
740. Marcin Wielgat, student
739. Barbara Garbacz
738. Agata Kondrat, Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego
737. Jarosław Szwejczewski
736. Tomasz Konopka, Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
735. Waldemar Samociuk
734. martyna twardy
733. Jerzy Burdzy, Szkoła Muzyki Ludowej
732. Patrycja Gąsiorowska, wewnętrzna inicjatywa wspierania ginącej kultury tradycyjnej
731. Natalia Lukowicz
730. Adam Kola, UMK
729. Joanna Krukowska
728. Robert Lisiecki
727. Michał Popczyk
726. Maciej Trzeciak
725. Dariusz Wołosewicz, człowiek
724. Maria Trela, znajomego
723. Katarzyna Jesionkowska
722. Marek Czech, Roual String Quartet
721. Ryszard M. Remiszewski, OKTG Pieniny
720. Ewa Kwiecień, Teatr Narodowy, Impresariat
719. Dorota Wróbel, Muzyk
718. Andrzej Białkowski, Etnolog/Łódź
717. Michał Turski, Stowarzyszenie przewodniczący Animatorów Kultury AKiMRA Rawicz
716. Tadeusz Konador, Konador Firma Fonograficzna
715. Damian Bańkowski
714. Joachim Rudzki, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
713. wlodzimierz kaczmarek
712. Jakub KROC, Etnolog,Reggaemaniak
711. Katarzyna Świątek
710. maciek parada
709. Karol Hebanowski, Klub Muzyczny Ucho
708. Joanna Kostylew, Uniwersytet Wroclawski
707. Katarzyna Sznepka, etnolog
706. Jerzy Śleszyński, Uniwersytet Warszawski
705. Michal Sznerch
704. Marcin Bierant
703. Lidia Żukowa
702. Ireneusz Wołoszyn
701. jacek karczewski, extropy ins.
700. Zbigniew Micherdziński, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
699. Bogdan Wandzel, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
698. Maria Pomianowska, Zespół Polski
697. Ania Jurasz
696. Anna Maria Matusiak, inicjatywa własna, producent techniczny i muzyczny
695. Paweł Gałecki, inicjatywa - własna !!!!
694. Bartosz Świątoniowski
693. Eliza Bieniek
692. Renata Lesner-Szwarc, Katedra Etnologii, UMK w Toruniu
691. Maja Kleszcz, kapela ze wsi warszawa/incarnations
690. marcin kwapiszewski, Baza Babilon Nadaje-Zielona Gora
689. Łukasz Styczeń
688. Paweł Jędrzejko, Uniwersytet Śląski
687. Wojciech Krzak, kalepa ze wsi warszawa/incarnations
686. Krystian Paczkowski, dudziarz
685. magdalena deput, roots system gallery
684. mariusz harmasz, roots music promotion
683. Mikołaj Trzaska, muzyk
682. Helena Wojciechowska
681. Krzysztof Caputa, mieszkaniec miasta Wrocławia
680. Katarzyna Krasuska, studentka psychologii międzykulturowej
679. Maria Gołębiowska
678. Mirosława Wójcicka-Boroń, Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała
677. Wojtek Kosiński, Akademickie Radio LUZ, Wrocław
676. Małgorzata Mazurek, studentka
675. Grzegorz J. Nowicki, Młodzi Socjaliści
674. Janina Dolińska, studentka
673. Kaja Gierałtowska
672. Hanna Łaszuk, obecnie w Irlandii
671. Piotr Śliwiński
670. Maria Gorlach
669. Anna Woźnica
668. NINA STILLER, PIEŚNIARKA
667. Paweł Bałdan
666. Kinga Bielec, Stowarzyszenie Kulturalne j\'ARTe
665. Tomasz Jankowski, muzyk Za Zu Zi, nauczyciel
664. Jarosław Hejenkowski, redaktor naczelny Free Colours, kwartalnika o reggae
663. Aleksander Michalski
662. Piotr Drużny, ZPiT Śląsk
661. Katarzyna Sznepka, etnolog
660. Ilona Lańska
659. Janusz Byczyński
658. Adam Kardasz
657. Danuta Wachowska, etnograf
656. Karolina Szykier-Koszucka, festiwal kultury zydowskiej SIMCHA we wroclawiu
655. Mariola Kowalska
654. Witold Bobrowski, Kaszëbskô Spòdlëcznô Szkòła na Głodnicë
653. Jerzy Muszyński
652. Michał Kamiński
651. leszek polak
650. Piotr Piegat, Wirtualne Gęśle, Klub Podróży Jarema
649. małgorzata Lisowska-Polak
648. Beata Jach
647. Paweł Wilczak, orientalista
646. Małgorzata Gocłowska
645. Małgorzata Madejska-Podsiadło
644. Mateusz Górny, zespół Psio Crew
643. Paweł Konys
642. Maria Marta Bednarczyk, studentka
641. Aleksandra Kazuń, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
640. Marcin Niełacny, student
639. Szymon Poznanski
638. Rafał Stećków, hobbista
637. Monika Wasilewska, Biuro Rzecznika Praw Dziecka
636. Grzegorz Świtalski, wykladowca, lektor, \"hobbista - foklorysta\"
635. Marcel Galiński, muzyk z zamiłowania
634. Piotr Zin, mag trzeciej kategorii, zaklinacz płynów, władca przeciągów
633. Maciej Nierobisz, sluchacz
632. Tomasz Budzyński, Armia
631. Artur Kocan, muzyk grupy Lion Vibrations, grafik
630. Michał Ławniczak, muzyk, animator kultury
629. jurek bawol, kroke
628. Franciszek Dorosz, inżynier, meloman
627. Joanna Kasper, etnolog,odbiorca intuicyjny
626. Robert Biernat, po prostu słuchacz
625. Adam Kolany, wykładowca
624. Mateusz Wiliński, Student psychologii
623. Rafał Żukowski, pedagog
622. Ewa Wróbel, muzyk, etnomuzykolog, słuchacz
621. Stanisław Sokołowski, zdrowy rozsądek, muzyk z zamiłowania
620. Marta Grundwald, Centrala Muzyki Tradycyjnej
619. Wojciech Sokalski
618. Karolina Koziura
617. Piotr Ligaj
616. Marcin Dudek, własna inicjatywa
615. Piotr Stanclik, własna inicjatywa - magister kulturoznawstwa UW, muzyk z zamiłowania
614. Tomasz Sobczak
613. Józef Wiktor
612. Piotr Nowaczek
611. Alina Kucznierz, WŁASNA INICJATYWA - magister etnologii UW, studentka stosowanych nauk społecznych UW, muzyk z zamiłowania
610. Wiktor Jurkowski, Uniwersytet Jagielloński
609. Monika Hejduk, słuchacz RCKL, muzyk
608. Beata Kasperek
607. Michał Zieliński, wrocławski selektor reggae
606. ewa starzyk, własna inicjatywa
605. Weronika Usarek
604. Grzegorz Kuzka
603. Hubert Spandowski
602. IRENA-JOLANTA WIŚNIEWSKA, ELITE POLAND FITNESS SCHOOL
601. Tomek Tyszko, Bike Action
600. Stanisław Kubiak
599. Grażyna Patro, filharmonia
598. aleksandra zińczuk, własna inicjatywa
597. Joanna Gancarczyk
596. jakub pieleszek, plastyka
595. Agnieszka Pożoga, teatr
594. Katarzyna Szwerbel
593. Małgorzata Czarnota-Bojarska
592. Dariusz Pawlus
591. Kamil Ostrowski, Muzyk, NEFRE
590. Magdalena Mędrzak, folk.wkrakowie.org
589. Bartosz Stępień, Poland Sound System/NKS
588. Małgorzata Miktus
587. Marta Graban
586. Paweł Kwecko, czasami słuchacz
585. Tomasz Talik
584. Rafał Stańczyk
583. maria kreft
582. Bogumiła Cirocka
581. Jakub Żmidziński, wykładowca poznańskiej ASP
580. Zbigniew Biel
579. Ela Kamińska
578. Mirosław Szefer, pracownik galerii fotografii
577. Joanna Bartuszek, Państwowe Muzeum Etnograficzne
576. Agnieszka Kowarska
575. Kinga Gałuszka
574. Sebastian Ślęzak, wege
573. Władysław Nowicki, Wroclawskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub \"Starówka\"
572. Grażyna Szymborska
571. Łukasz Borzęcki
570. Piotr Michalak
569. Maciej Grzesiak
568. Anna Dudzic
567. Michał Miziński
566. Daniel Zamośny
565. Wojciech Łuczkiewicz, TUMBAO - Roots Reggae Band
564. Iza Wit, wege
563. Michał Rogala, Zgorzelecka Młodzież Alternatywna
562. Piotr Zgorzelski, Warszawska Scena Lubelska
561. aleksandra stańczak
560. Bernadeta Klimek, Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej
559. Igor Wesołowski
558. Marta Niwczyk, UJ, studentka
557. Marcin Nałęcz-Niesiołowski - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Opera i Filharmonia Podlaska
556. Igor Strapko
555. Krzysztof Marcin Burzyński
554. Beniamin Onaszkiewicz
553. Artur Korczak-Siedlecki, Księgarnia Uniwersytecka LIBER
552. Maciej Szabatowski
551. Ewa Grochowska, Ośrodek \"Brama Grodzka\"
550. Paweł Głowacki, profesor matematyki
549. Tatiana Szurlej
548. Agnieszka Kimbar
547. Monika Osinkowska, Good Music Productions
546. Małgorzata Goryszewska, ZPiT JANTAR
545. Tomek Lektarski, Lion Stage Management
544. Grzegorz Ajdacki, Stowarzyszenie \"Dom Tańca\"
543. Michał Sobczyk, Instytut Spraw Obywatelskich/dwumiesiecznik Magazyn \"Obywatel\"
542. Anna Jakowska, Towarzystwo Demokratyczne Wschód
541. Xenia Starzyńska, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci
540. Maciej Gorczyński
539. Magdalena Barbara Górecka
538. andrzej roemer \"kazek\"
537. WIESŁAWA KUBÓW, GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWEJ
536. Szymon Misniak
535. Miroslaw Dzięciołowski, Agencja koncertowa MAKEN / JOINT VENTURE SOUND SYSTEM
534. Krzysztof Kamiński
533. Karol Jaworski
532. Jacek Dziekoński
531. Maciej Tomczak
530. Helena Marta Dziekońska
529. Malwina Chełminiak
528. Marta Cywińska, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW
527. Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
526. Sebastian Jacek Trusz
525. Taras Szumeyko, Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin
524. Tomasz Cendro, Stowarzyszenie Aktywnosci Kulturalnej i Artysztycznej AKWEN 116 z Wrocławia
523. Katarzyna Niedźwiecka
522. Katarzyna Stancel
521. Radosław Stępień
520. Joanna Górska, Fundacja ABC XXI \"Cała Polska Czyta Dzieciom\"
519. Małgorzata Maciejewska, Instytut Filozofii UW
518. Jan Westphalen
517. Agnieszka Szokaluk
516. Malgorzata Wilkowicz
515. Barbara Wojtowicz
514. Stanisław Skrzydelski
513. Bartosz Pacyński
512. Michał Grzegorz Wolny
511. Katarzyna Bytowska, prywatna
510. Kamil Śmiechowski
509. Michał Grzybek
508. Agnieszka Zwolska
507. Dariusz Startek, concerts.pl
506. Piotr Grochowski
505. Witold Jarosiński, ZPiT UW Warszawianka
504. Anna Wiązowska
503. Łukasz Dziadoń
502. Katrzyna Arciszewska, ack \"zebra\"
501. Alicja Sieńska
500. Aleksandra Łuczak
499. Aneta Załuga, SKPB Warszawa
498. Jarek Charkiewicz, Wydawnictwo WMP
497. Piotr Górka, Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis
496. Alicja Mojko, Teatr Lustra Strona Druga
495. Andrzej Witkowski, prawnik
494. Ewa Witkowska, nauczycielka
493. Agnieszka Malinowska
492. Bogusława Kulpińska
491. Paweł Chmielewski
490. Jacek Woźniczak
489. sylwester Luczak
488. Tomasz Wójciak
487. Jarosław Kilon
486. Ewa Lazaruk
485. Norbert Kacprzak
484. Magdalena Niemczycka
483. Tadeusz Wicherek, Polska Orkiestra Włościańska im Karola Namysłowskiego
482. Andrzej Talarczyk
481. Krystyna Laskowska-Dzięciołowska, instruktor rękodzieła artystycznego
480. Monika Kozioł
479. Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN
478. Wojciech Zawisz
477. Marcin Szeliga
476. Katarzyna Szefler, Urząd Marszałkowski Woj.Lubelskiego
475. Augustyna Feret
474. Wojciech Siwek, Uniwersytet Warszawski
473. Kamil Witek
472. Filip Stefaniak, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
471. Maciej Eder, Instytut Języka Polskiego PAN
470. Monika Blige
469. Barbara Rożańska, .
468. Marcin Wilczewski, Zespół Pieśni i Tańca UG \"JANTAR\"
467. Michał Stryczek, Stowarzyszenie \"Muzyka Dawna w Jarosławiu\"
466. Emilia Okołotowicz, Stowarzyszenie \"Dom Tańca\"
465. Grzegorz Łaski
464. Barbara Wilińska, Zespół Śpiewaczy Od Poznania
463. Jacek Trzmiel, Pomorze pomoże
462. Katarzyna Markiewicz, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
461. Magda Grabsztunowicz
460. Łukasz Rybak, Tam Tam Records
459. Joanna Szałachowska, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Woj.Lubelskiego
458. Magdalena Zamorska, Stowarzyszenie Muzyki Tradycyjnej
457. Tomasz Cichecki
456. Anna Malacina, zespół Turnioki
455. Radosław Urbaniec, kapelaZiele / Zbąszyńskie Centrum Kultury
454. Sławomir Roszczenko
453. Rafał Sieradzki, Warszawskie Alternatywy Filmowe
452. Kamila Kokoszewska
451. Marta Białkowska, nauczyciel LO
450. Elzbieta Janczyk
449. Maria Maroszek
448. Małgorzata Szczepańska, dziennikarka
447. michał marcinkowski, klub i galeria KISIELICE
446. Kinga Michałowska, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
445. Ewa Zabrotowicz, Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
444. Tymon Wojnicki
443. Monika Kuś, Etno Radio, Zetspol
442. Jacek Pieńkos
441. Krzysztof Kacprzak, student UJ
440. Justyna Rodzińska, Instytut Grotowskiego
439. Jerzy Czech, literat
438. Barbara Zieleńska
437. Justyna Walenta-Mazurkiewicz, Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych \"Przytulia\" w Kamienicy Polskiej
436. Dorota Jurkiewicz
435. Katarzyna Dmoch, Instytut Oceanologii PAN
434. anna dębowczyk
433. Małgorzata Marcelina Formalewicz
432. Natalia Wojtczak, zespół śpiewu tradycyjnego \"Źdźbło\"
431. Joanna Psuty
430. Paweł Jackowski
429. Adam Akerman, Gdańsk
428. Paulina Szczuczko-Jędruszak, animacja kultury
427. Ireneusz Jędruszak, animacja kultury
426. Agnieszka Czarnecka
425. Agnieszka Witek, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
424. Piotr Waligóra
423. Joanna Holcgreber, OPT \"Gardzienice\"
422. Donat Wasilewski, Stowarzyszenie Kulturalne \"Anima\"
421. Grzegorz Krysztoforski
420. Tomasz Nowak, Instytut Muzykologii UW
419. Małgorzata Danicka
418. Konrad Zagajewski, Schola Śpiewu Tradycyjnego
417. Jerzy Poliński
416. Katarzyna Jackowska, Stowarzyszenie Teatr Węgajty
415. Andrzej Uzar
414. Andrzej Krzysiak, pracownik naukowy
413. Olga Ziarkowska
412. Andrzej Mirowski
411. Wojciech Jajuga, Rzeszów Klezmer Band
410. Marcin Sowa
409. Łukasz Włostowski
408. marcin biskupski, bdp
407. Piotr Pykosz, teolog
406. Ilona Karpiuk, Białoruskie Zrzeszenie Studentów
405. Janina Nowakowska, nauczyciel
404. Jacek Gruszczyński
403. halina swierszko, sluchaczka
402. Paweł Świdziński
401. Magdalena Morys, osoba prywatna
400. Grzegorz Lamot
399. Ignacy Gajo
398. Wojciech Jakubowski, Stowarzyszenie \"Signum Temporis\"
397. Andrzej Kowalski
396. Adam Czech, socjolog
395. Barbara Pączkowska, no matta name sound system
394. Marek Kornicki, inżynier
393. Mira Dudel
392. Justyna Kędziorek
391. Arkadiusz Wiech, Zespół TURNIOKI
390. Magdalena Bartnik
389. Adam Dziubiński
388. Marta Wesołowska
387. Rafał, Grzegorz Łysionek, Dom Artysty im Jana Pawła II w Świdnicy
386. Dominik Zasada
385. Jarosław Jakimczyk, Tygodnik WPROST
384. Jagna Knittel, zespół Muzyka z drogi
383. Andrzej Kaim, University of Tokyo
382. Ewa Wasilewska, Stowarzyszenie Kulturalne ANIMA
381. Robert Wasilewski, twórca niezależny
380. Zbigniew Złoczewski
379. Renata Świderska
378. Łukasz Przemielewski
377. Marta Złoczewska
376. paweł sołtys, vavamuffin
375. Małgorzata Tofiluk
374. Justyna Kaniewska
373. Grzegorz Sarna, kapela muzyki dawnej
372. Sylwia Świątkowska, Kapela ze Wsi Warszawa
371. Paweł Wentlandt, NoDuckCrew.com
370. Wiesław Konias
369. Joanna Mieszkowicz, Fundacja Aeris Futuro
368. Agnieszka Kozak, doktorantka UJ
367. Łukasz Bach
366. Bronisława Kopczyńska-Jaworska, b.jierownik Katedry Etnologii UŁ. Członek KNE PAN
365. Piotr Tiszczenko, DWS Dregowia, T.K.M.
364. Marta Gach, Tisztelet Sound System
363. Marta Domachowska, słuchaczka
362. Łukasz Darski, słuchacz
361. Anna Moroz-Darska, Zespół \"Źdźbło\"
360. Monika Sulecka
359. Elżbieta Małgorzata Chojak, Centrala Muzyki Tradycyjnej, Wrocław
358. Hanna Kowalczyk
357. Julita Potocka, Folk Impresariat
356. Artur Reszko, fotoreporter
355. Blanka Tomaszewska, Fenommedia Records
354. Marek Kaim, Folk Impresariat
353. Justyna Pontek, Klub Karpacki
352. Kinga Korycka, Stowarzyszenie \"Dom Tańca\"
351. Wojciech Stasiak, Stilo (grupa etno-jazz-rockowa)
350. Aneta Dzienis, muzykolog
349. Tomasz Szopa
348. Anna Dzierzgowska, Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia
347. Lukasz Longosz
346. Sebastian Kaliszewski
345. Mariusz Gniadek, music manager, Merlin.pl
344. Grażyna OLSZANIEC
343. Marek Patrzykont, SKPB Warszawa
342. Agnieszka Karcz
341. Jacek Warda, doktorant Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
340. Anna Górecka
339. Tadeusz Nadwodny
338. Elżbieta Chrobot
337. Tomasz Bergier
336. Agnieszka Jackowiak
335. Maciej Filipczuk
334. radosława Olewicz
333. grzegorz sadowski, stowarzyszenie nie po drodze
332. Ania Gniadek, osoba prywatna
331. Mirosław Ptasiewicz
330. Andrzej Sekuła, osoba prywatna
329. Piotr Szulga, ogrh.pl
328. Magdalena Wilczyńska
327. Józef Badecki, osoba prywatna
326. Gloria Brzezińska
325. Piotr Kapela
324. Joanna Sasinowska
323. Monika Makarewicz, os. prywatna
322. Krzysztof Parobczyk
321. Ewa Pacławska
320. Zbigniew Pagowski
319. Kamila Jamrozik
318. Aleksandra Szukiewicz
317. joanna ORSKA
316. Zbigniew Białkowski
315. Piotr Bakun, ja
314. Piotr Chybowski
313. Agnieszka Tarasiuk, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
312. Raisa Kwestarz, osoba prywatna
311. JANUSZ NOWAK, Student - Kulturoznawstwa
310. Adam Skonecki
309. Danuta Przepiórkowska
308. Arkadiusz Makowski, MAC
307. Robert Szczech
306. Joanna Zarzecka
305. Marcin Garsztka
304. Jacek Bardan, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
303. Przemysław Bartuszek, Uniwersytet Warszawski
302. Zygmunt Wysocki, osoba prywatna
301. Sebastian Parszutowicz
300. Tymoteusz Sawiński, Uniwersytet Wrocławski
299. Violetta Daniela Pastwa, www.forum.szantymaniak.pl
298. Aleksandra Lewandowska
297. Marta Zasępa, fotograf
296. Radosław Okulicz-Kozaryn
295. Michał Chruszcz
294. Krystyna Kowalska
293. Ewa Koper
292. Andrzej Warchił
291. Mikołaj Pietruch
290. Anna Michael, Centrum Wspolpracy Rozwojowej
289. Maciej Panasiuk, ZBR
288. Małgorzata Okulicz-Kozaryn
287. Beata Bińko, Polskie Towarzystwo Mahlerowskie
286. tomasz pawlicki
285. Marek Bartosiewicz, słuchacz Warszawa
284. Bożena Kubit
283. Marek Piłaszewicz, Plastyk, Garncarz
282. Mateusz Niwiński, Stowarzyszenie Dom Tańca
281. Władysław Całka, osoba prywatna
280. Piotr Pucyło, Orange World Records
279. Marek Piestrzyński
278. Krzysztof Kubanski , Fiesta Music
277. Marcin Żytomirski, Stowarzyszenie Dom Tańca
276. Lech Leszczynski, SPiW ZTL
275. Justyna Zdanowicz
274. Katarzyna Lewowicz
273. Greta Lemanaite, Uniwersytet Jagielloński
272. Gustaw Juzala, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
271. Karolina Bielenin, Uniwersytet Warszawski
270. Jerzy Grela
269. Piotr Kopszak, Muzeum Narodowe w Warszawie
268. dr Henryk Pomadowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
267. Grzegorz T Leszczynski, SPI
266. Tomasz Cieciuch
265. Katarzyna Żytomirska, Dom Tańca
264. Bogdan Piorunek, The Pioruners
263. Anna Derewecka, Stowarzyszenie TRATWA
262. Jolanta Boguszewska, Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej, Wołomin
261. Anna Pietrzkiewicz
260. Grzegorz Wołoszyn
259. Łukasz Budkiewicz, Reggaenet.pl
258. Olga Szarek - Mika
257. Aleksandra Gąsowska, Ośrodek Kultury Lesznowola
256. Justyna Dorochowicz
255. emilia knuth
254. Dorota Lewandowska
253. Martin Tucker
252. Przemysław Meler, sam sobie sterem
251. Krzysztof Rębała
250. Jarosław Skoś, osoba prywatna
249. Agata Wojtko
248. Dominika Olszańska
247. Agnieszka Maliszewska, osoba prywatna
246. Marek Ciechalski
245. Cezary Szyszka, studen UMK
244. Piotr Fiedorowicz
243. Michał Hewelt
242. Joanna Nalewajko-Kulikov
241. Paweł Leśkiewicz
240. Krzysztof Czartoryski
239. Monika Łukasik, Fundacja Ernst & Young
238. Renata Giergielewicz
237. Marek Andrzejewski
236. Nina Odulińska, ukrainistka;)
235. Józef Wryszcz
234. Tomasz Cichoński
233. dorota borodaj
232. Piotr Jagieła
231. Piotr Szymański, Agencja Oświatowa i Artystyczna Perła Wschodu Zamość -doktorant muzykologii KUL
230. adw. Michał Wojtysiak , Kancelaria Adwokacka Mecenas
229. Sławomir Szpadzik
228. Bartłomiej Dahm
227. Katarzyna Jasnos, Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej
226. Magdalena Barylska
225. Magdalena Szwajda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
224. Marta Piernikowska
223. dr Ewa Witoń-Morgiewicz, Politechnika Szczecińska
222. Andrzej Danilkiewicz
221. Kasia Huzarska
220. Przemyslaw Solecki
219. Seweryn Huzarski
218. Kamil Świątek, student
217. Tomasz Bączek
216. Jolanta Dobrodziej
215. Karolina Wawrzyniak
214. Rafał Chojnacki, Folkowa.Art.Pl
213. Piotr Woźniak
212. Jakub Trojanowski
211. Joanna Wacławek
210. Stanisława Olszańska-Marszałek
209. Magdalena Urbanek
208. Dominik Słoń, Kompania Wolontarska
207. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski
206. Piotr Zawistowski, Filharmonia Narodowa
205. Małgorzata Bujak, nieformalna grupa gdańska
204. Maciej Siembor
203. Wojciech Preidl
202. Jan Pospieszalski, Warto Rozmawiać
201. Maciej Reihl
200. Dawid Balon
199. Igor Makulski
198. Sławomir Król, wydawnictwo muz. FolkTime
197. PRZEMEK JANAS, słuchacz
196. Teresa Choroszyńska, słuchaczka
195. Zbigniew Kowalski, Pilski Dom Kultury, Miedzynarodowy Festiwal Folklorystyczny \"Bukowińskie Spotkania\"
194. Michał Siciarek
193. Halina Markiewicz
192. Monika Dudek, www.tancuj.art.pl
191. Joanna Podbilska
190. Jan Markiewicz
189. Wojciech Śliwa, Ślimak
188. Justyna Cwynar
187. Joanna Janicka
186. Jan Kozakowski, Słuchacz audycji RCKL, student historii UW
185. Michal Jesionowski
184. Sebastian Filiks, Siła-Z-Pokoju Version Records
183. Grzegorz Zabawa
182. Jacek Bak, wlasna
181. Alfred Dahlen, Concerto Avenna,Polska Orkiestra Radiowa
180. Adam Bagnowski
179. Beata Oleszek, zespół Jarzębina z Kocudzy koło Bilgoraja
178. klaudia niemkiewicz, Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kultury Tradycyjnej Zakresy
177. Tomasz Lenkiewicz
176. Waldemar Mirek, Fundacja Galeria na Prowincji
175. Waldemar FRĄCKIEWICZ, UMCS
174. Paweł Olszański
173. Łukasz Kozak, Instytut Historyczny UW
172. Mateusz Czyżycki
171. Cezary Waśniewski, niezrzeszony
170. Agata Harz, Stowarzyszenie \"Dom tańca\"
169. Wojciech Dzieciolowski, wlasna!!!
168. Marek Wierzbicki, student UW
167. Szymon Nowacki, Własna
166. Henryk Palczewski, \"ARS\"2-Henryk Palczewski
165. Ilona Laskowska, UKW
164. Michał Żak, własna!!
163. Olga Chojak, Centrala Muzyki Tradycyjnej
162. Jakub Wysmułek, IH UW
161. Teresa Kubacka
160. Leszek Kozicz, kapela Ziele
159. Izabela Misiak
158. Marcin Kaczmarek, Mjollnir
157. Anna Trela
156. Katarzyna Banaszek
155. Krzysztof Cibor
154. Marlena Dziedzic
153. Przemysław Leniak
152. Tomasz Budzynski
151. Bogumił Dunaj
150. Monika Wojtczak
149. Dariusz Tuz
148. Ewa Jaworska
147. Elżbieta Siczek, PSM I St. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
146. Tomasz Gregorczyk, Student
145. Jarosław Caban
144. Magdalena Tomaszewska, studentka
143. Agnieszka Zegzdryn
142. Paweł igielski, student
141. Ryszard Dawidowicz
140. Małgorzata Zub
139. Artur Ziemacki, SALAMANDRA Teatr Tancerzy Ognia
138. Jarek Żeliński
137. Magdalena Michalak
136. Kazimierz S. Ożóg, historyk sztuki
135. Katarzyna Boldys, kulturoznawca, nauczyciel wiedzy o kulturze
134. Urszula Kalita, nauczyciel
133. Agata Witkowska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
132. Marianna Oklejak
131. Anna Ignatowicz - Glińska, kompozytor, nauczyciel, AMiFC
130. Tomasz Łączkowski, Centrum Astronomii UMK Toruń
129. Piotr Gliński, muzyk, nauczyciel, kzww
128. Paweł Pakulski, Stowarzyszenie Wolnego Słowa
127. Karina Janik
126. Jacek Majewski
125. Mariusz Zawadzki, grupa inicjatywa SKIBA, Wrocław
124. Tomasz Majchrzak
123. Joanna Kawka
122. Stefan Kubiak
121. Małgorzata Kacprzak, Gadki z Chatki
120. Grzegorz Misztal
119. Konrad Pawlak
118. Alicja Choromańska - Hałas
117. Jacek Hałas
116. Dagmara Gregorowicz
115. Katarzyna Ryszewska, Chudoba
114. Jacek Ryszewski, Chudoba
113. Robert Majewski, Vox Juventutis chór PWSZ w Płocku
112. Aleksandra Traore
111. Klaudiusz Kaufmann
110. Dariusz Szymczyk
109. Andrzej Wrotek
108. Michał Serafin
107. Michał Uszpolewicz
106. Piotr Cykowski, Fundacja Inna Przestrzeń
105. Joanna Borysiak
104. Kamila Spychalska, Uniwersytet Powszechny im. J.J.Lipskiego w Teremiskach
103. Elżbieta Ruszkowska-Kowalska, Stowarzyszenie SKPŚ Warszawa
102. Beata Kaźmierak-Budzyńska
101. Marian Maciej Kowalski, Stowarzyszenie SKPB Warszawa, Stowarzyszenie SKPŚ Warszawa
100. Anna Fiszer
99. Zofia Kowalska, Stowarzyszenie SKPB Warszawa
98. Jan Sikorski, Student UW
97. Adam Pilch
96. Alicja Stadnik
95. Łukasz Talarek
94. Piotr Wojtek
93. Paweł Goleman, SKPB Lublin
92. Maksymilian Cegielski, dziennikarz, TVP Kultura
91. Dymitr Grozdew
90. Piotr Wilczek
89. Maria Grozdew
88. jacek osiński
87. Rafał Grozdew
86. Magdalena Kałuża, Biuro Tłumaczeń SLAVICA
85. Janusz Iskra
84. Krzysztof Szepiel
83. Witold Kozłowski, Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji
82. Marzena Motyl, Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji
81. Bartłomiej Sadza
80. Piotr Dorosz, Instytut Muzykologii UW, Koło Naukowe Etnomuzykologii w IMUZ UW
79. Tomasz Trojański
78. Agata Trojańska
77. Justyna Klusiewicz
76. Mikołaj Pyziak
75. Rafał Osmolak
74. Anna Kozioł
73. Katia Michajlowa, Instytut Folkloru Bulgarskiej Akademii Nauk w Sofii, Bulgaria
72. Aneta Kowalska
71. Beata Rękas
70. Łukasz Andrzejak
69. Dariusz Łabędzki, student politechniki śląskiej
68. Herbert Ulrich, fan muzyki folkowej i nie tylko
67. Krzysztof Szafrański
66. Maciej Szajkowski, Kapela ze Wsi Warszawa/OpenSources
65. Ewa Czaban - Dobrzyniecka, osoba prywatna
64. Jacek Dobrzyniecki, osoba prywatna
63. Dagmara Drewniak, UAM
62. Dominika Domaciuk
61. Jarosław Ciołek
60. Roman Kuś
59. Łukasz Molicki, pasjonat folkloru i muzyki pokrewnej
58. Wiktor Sadłowski
57. Piotr Pniewski, Transkapela
56. Andrzej Trzeciak, MGOK Taklamakan w Opalenicy
55. Marcin Andrzejewski
54. Agata Mazur
53. Jacek Grekow
52. Aleksander Czyż, nauczyciel muzyki
51. Paulina Łaskarzewska, Muzyczna Galeria Folkowa, Wirtualne Gęśle www.gesle.folk.pl, Burza Braw, Konador Firma Fonograficzna
50. Mikołaj Rybacki, Percival Schuttenbach
49. Piotr Kaczkowski, Młodzież Wszechpolska-Kolbuszowa
48. Stanisław Krawiec, magister, Politechnika Wrocławska
47. Justyna Burakowska
46. Monika Śnieżek
45. Benedykt Cebula
44. Jan Konador, Konador Firma Fonograficzna, Muzyczna Galeria Folkowa www.folk.pl
43. Maciej Łata
42. Halina Romańska
41. Joanna Kijowska, dawny członek Orkiestryśw. Mikołaja, słuchacz
40. Joanna Strzyzewska, Karpacka Galeria Soroczka.pl
39. Sławomir Cebula, doktorant, Uniwersytet Jagielloński
38. Natalia Gancarz, Slovenska Akademia Vied w Bratislavie
37. Małgorzata Wrożyna
36. Tomasz Grabowski
35. Mariusz Pucia, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
34. Adam Jankiewicz, Fundacja Dziedzictwo Nasze
33. Ewelina Kaufmann
32. Anna Dębska, filozof, polonista
31. Ewa Sławińska-Dahlig, muzykolog
30. Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki PAN
29. Piotr Kanizy Morawski
28. Ewa Chomicka
27. Magdalena Sobczak - Kotnarowska, Kapela ze Wsi Warszawa, Village Kollektiv, Swoja Droga
26. Anka Mieczkowska, słuchacz, bywalec, etnolog
25. Krzysztof Stelmaszczuk
24. Stefan Bracha
23. Ewa Smaczny
22. Agnieszka Matecka, Orkiestra św. Mikołaja
21. Mirosław Nalaskowski, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach+ sekcja folkloru Rady Naukowej przy ZG STL
20. Aleksandra Domańska
19. Dominik Głowacki
18. Dariusz Anaszko, www.etno.serpent.pl
17. Jakub Borysiak, Swoją Drogą, Ogrody Alamut
16. Pawel Wojcik, Zespol Muzyki Dawnej Abalienatus
15. Tomasz Janas, dziennikarz muzyczny
14. Agnieszka Gołębiowska, Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
13. agnieszka gietko
12. Katarzyna Komperda
11. Wojciech Halecki
10. Remigiusz Mazur-Hanaj, Stowarzyszenie \"Dom tańca\"
9. Rafał Kołaciński, Open Sources, Masala, Village Kollektiv
8. Zosia spandowska
7. Weronika Grozdew-Kołacińska, etnomuzykolog, wokalistka Swoją Drogą, Village Kollektiv, Sine Nomine
6. Karol Ejgenberg, Administrator Listy Muzykant http://muzykant.folk.pl
5. Łukasz Supergan
4. Patryk Wernio, osoba prywatna
3. Jarosław Mazur, muzykant ludowy
2. Bogdan Bracha, Orkiestra św. Mikołaja
1. Marcin Stelmaszczuk, gooral.yupe.netWięcej o sprawie RCKL:
Gazeta Wyborcza: "Koniec Radiowego Centrum Kultury Ludowej"
Rzeczpospolita: "Twórcy ludowi znikną z publicznej anteny"
Oświadczenie Rzecznika Polskiego Radia
Strona Internetowa RCKL
LIST OTWARTY W SPRAWIE POLITYKI KULTURALNEJ POLSKIEGO RADIA
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
sarf@interia.pl
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel.+48 (81) 744 89 36,  +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006