Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Jawornik, leżący na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego, był studencką górską bazą turystyczną, która powstała niemal na fundamentach łemkowskich domostw, będących jedynymi śladami po wsi zniszczonej w czasie Akcji Wisła. W latach 1995 - 2003 Baza działała w oparciu o struktury SKPB Lublin. W 2003 SARF ze składek kupił działkę w Jaworniku i stał się głównym animatorem działań w dolinie. Jawornik był miejscem realizacji wielu różnych projektów, takich jak "Spotkania Artystyczne" (lata 1995-2002) - obejmujące koncert plenerowy "Muzyka z Jawornika" w Komańczy oraz warsztaty artystyczne (muzyczne, taneczne, rękodzielnicze) w Jaworniku; "Spotkania Ludzi Gór" (2003-2005) - kameralne koncerty i pokazy filmów w Komańczy oraz warsztaty artystyczne w Jaworniku. W 2005 odbyły się dwa projekty edukacyjne dla młodzieży pt. "Z historii Jawornika" i kolejny w 2006 - "Widpust w Jaworniku" organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Komańczy. Miały one na celu zapoznanie młodych mieszkańców okolic dawnej wsi Jawornik z historią i tradycją miejsca swojego zamieszkania.
Projekt "Spotkania Ludzi Gór" współfinansowany był min. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt "Z Historii Jawornika" współfinansowany był przez Fundację PZU.    >>>

Huculskie Muzyki to oryginalny projekt muzyczny realizowany w latach 2004 - 2005 przez Orkiestrę św. Mikołaja i Kapelę Romana Kumłyka "Czeremosz". Jego celem była przede wszystkim wzajemna wymiana doświadczeń muzycznych, a efektem wspólny program koncertowy oparty na folklorze muzycznym Karpat Wschodnich. Przedsięwzięcie to jest ukoronowaniem dotychczasowej wieloletniej współpracy (od 1993 roku) i przyjaźni, a wynika z fascynacji bogactwem huculskiej kultury ludowej i osobowością, a także niezwykłym talentem Romana Kumłyka. Wydana w 2006 płyta pt. "Huculskie Muzyki" będąca kontynuacją tego przedsięwzięcia otrzymała tytuł "Najlepsza płyta folkowa 2006 roku" w plebiscycie internautów - Wirtu@lne Gęśle" i trzecie miejsce w konkursie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku 2006.
Projekt był finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.    >>>

Korczmin - w latach 2004 - 2008 Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza w organizacji Transgranicznych Polsko-Ukraińskich Dni Dobrosąsiedztwa w Korczminie, które początkowo nosiły nazwę "Korczmin- od żelaznej kurtyny do otwartości". Projekt dotyczył integracji społeczności lokalnych po obu stronach granicy, miał też szerszy społeczno-kulturalny, religijny i polityczny wymiar. SARF prowadził w ramach projektu m.in. międzynarodowe studenckie obozy badawcze oraz był odpowiedzialny za program artystyczny. Miejscem realizacji projektu była wieś Korczmin, położona w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą. W 1951 roku podzielono ją granicą, a kilka lat wcześniej społeczność dotknęła Akcja "Wisła". Osnową dla projektu jest święto Zaśnięcia NMP, które przed wojną skupiało wyznawców wszystkich religii w Korczminie, a największą jego atrakcją i symbolem jest otwarcie granicy i połączenie wsi w jeden organizm. W ramach projektu odbywają się uroczystości religijne (msze, procesja), imprezy kulturalne - Jarmark Transgraniczny, koncert "Kordon 803", sesje i konferencje, warsztaty, wydawany jest też cykl przewodników turystycznych. Program edycji 2006 po raz pierwszy obejmował też obozy badawcze, których celem jest stworzenie opisu przedwojennej wsi. W 2007 odbył się dwutygodniowy międzynarodowy obóz studencki, którego uczestnicy z Polski Niemiec i Ukrainy zajmowali się m.in. renowacją cerkwi i cmentarza w Korczminie oraz poznawali kulturę tych stron.
Transgraniczne Polsko - Ukraińskie Dni Dobrosąsiedztwa współfinansowane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację im. Stefana Batorego, niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" oraz Województwo Lubelskie.

Muzyka z Jawornika - projekt z 2007, którego efektem jest płyta "Lem-agination". Były to poszukiwania artystyczne mające odpowiedzieć na pytanie jak brzmiałaby współczesna tradycyjna kapela łemkowska, gdyby Łemkowie nie zostali przesiedleni. Projekt był finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.    >>>

Między Wschodem a Zachodem - projekt zrealizowany 2011 mający na celu promocję kultury polskiej za granicą, poprzez trasę koncertową Orkiestry św. Mikołaja na Ukrainie. Orkiestra wystąpiła w 8 miastach Wschodniej i Zachodniej Ukrainy, w Kijowie, Bakczysaraju, Odessie, Nikopolu, Dniepropietrowsku, Chmielnickim, Iwano-Frankowsku, Tarnopolu. Projekt był finansowany przez Instytut Adama Mickiewicza

Studium harmonii polskiej - realizowany w 2007 projekt mający na celu dokumentację budowy, technik wykonawczych oraz wspomnień muzyków tradycyjnych grających na tym zanikającym już instrumencie.
Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyposażenie SARF - przedsięwzięcie (2007) mające na celu zaopatrzenie Stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do realizacji jego działań.
Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ukraina w centrum Lublina - wydarzenie realizowane w latach 2008 - 2009 we współpracy z Fundacją Kultury Duchowej

Rezerwat Pustki - ideowe opracowanie pomysłu stworzenia nowoczesnego muzeum w dolinie Jawornika powstałe w 2010

Noc Kultury 2012 - Stowarzyszenie było organizatorem koncertu polsko - ukraińskiego "Etho & Folk - Mikołaje i Przyjaciele" na jednej z 4 głównych scen Nocy Kultury Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin

Studenckie Spotkania z Tradycją - realizowany w 2008 cykl kameralnych spotkań z ludowymi muzykami przybliżający młodzieży akademickiej kulturę tradycyjną Dotacja Miasta Lublin

Mikołajki w Filharmonii - koncert zespołu Kwadrofonik łączący muzykę poważną i eksperymentalną z polskim folklorem muzycznym Dotacja Miasta Lublin

Noc Świętojańska - plenerowy koncert (2009) na Placu po Farze w Lublinie nawiązujący do tradycji Nocy Świętojańskiej Dotacja Miasta Lublin

Lubelskie. Tradycja - Inspiracja - Kompozycja - okazjonalny koncert w 2010 poświęcony muzyce tradycyjnej z Lubelszczyzny i jej odzwierciedlaniu w muzyce poważnej Dotacja Miasta Lublin

Film - Tradycja - Muzyka - specjalny koncert, który odbył się w 2011, lubelska premiera muzyki młodego kompozytora z Lublina, Rafała Rozmusa do niemych filmów "Bartek Zwycięzca" i "Pruska Kultura" Dotacja Miasta Lublin

Zbiórka Publiczna - w 2010 na rzecz odbudowy pracowni artystycznej "Pablo"    >>>

List protestacyjny w sprawie RCKL Podpisany prze onad 3 tys osób list otwarty w sprawie próby likwidacji Radiowego Centrum Kultury Ludowej    >>>


Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
pismofolkowe@gmail.com
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel. +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006