Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
Zbiórka Publiczna na rzecz pracowni Pablo
SPRAWOZDANIE z wyników zbiórki publicznej

1.Nazwa i siedziba podmiotu organizującego zbiórkę publiczną:
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin
2. Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia:
Prezydent Miasta Lublin Decyzja nr SA.ZZP.5022-11/10 z dn. 16.06.2010
3. Suma zebranych ofiar pieniężnych: 368,50 zł Po pomniejszeniu o koszty przeprowadzenia zbiórki kwota wynosi 286,50 zł.
4. Sposób zużytkowania zebranych ofiar:
Ofiary ze zbiórki publicznej zostały przeznaczone na rzecz odbudowy Pracowni Artystycznej Pablo (zakup bramy uchylnej)
5. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej: 82,00 zł - opłata skarbowa
www.gadki.lublin.pl

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
sarf@interia.pl
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel.+48 (81) 744 89 36,  +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006