Ponadto :
Audycja radiowa z Korczmina
Reportaż TV z Korczmina
Zrealizowano z środków Ministerstwa Kultury

Bożestwenna Liturhija

(za zezwoleniem Ihumena Ojca Benedykta)

1. W strasi i pokori -

2. Błahosłowenne Carstwo; myrna jektenija; perszyj antyfon woskresnyj; mała jektenija; druhyj antyfon woskrosnyj -

3. Jedynorodnyj Synu; mała jektenija; tertij antyfon; małyj wchod z Jewanheliom -

4. Tropar, kondak i bohorodyczen woskesni, hlas 1 -

5. Tryswiateje -

6. Prokimen woskresnyj hlas 1; Apostoł; Ałyłuja -

7. Jewanhelije - wid Joana 15.9-16; suhuba jektenija; jektenija za ohłaszenych persza i druha jekteniji za wirnych -

8. Cheruwyms'ka pisnia i wełykyj wchid iz czesnymy daramy -

9. Prosytelna jektenija; Symwoł wiry-

10. Anafora -

11. Dostojno -

12. Pomynowennia; prosytelna jektenija; Otcze nasz; prykłonennia holiw -

13. Jedyn swiat; pryczasnyj (iz psałma 148) mołytwa sw. Joana Zołotoustoho -

14. Tiło Chrystowe pryjmu -

15. My wydiły switło istynnie; Nechaj społniat'sia usta naszi; błahodarna jektenija; zaamwonna mołytwa; Bud' Im'ja Hospodnie; widpust -