Studenckie Spotkania z Tradycją

Wstęp

Studenckie Spotkania z Tradycją to cykl imprez przewidzianych tak, aby najlepiej oddawał specyfikę tradycyjnego roku obrzędowego. Inspiracją do zorganizowania tego typu spotkań stała się idea zaprezentowania wątków kultury tradycyjnej szerokiemu gronu odbiorców - umożliwienie żywego kontaktu z twórcami ludowymi, a także czynne włączenie się w działanie - poprzez uczestnictwo w warsztatach.
Jest to wyjątkowa okazja do spotkania z autentycznymi twórcami ludowymi, muzykami i śpiewakami, okazja do uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach tematycznych.

Uczestnicy mają niejednokrotnie szansę unikatowego kontaktu z tradycyjna kulturą ludową. Jest to kolejne przedsięwzięcie lubelskiego środowiska folkowego, skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych włączeniem się w twórcze działanie.

Studenckie Spotkania z Tradycją, których organizacją zajmują się studenci UMCS działający w ramach Orkiestry św. Mikołaja, Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Folkowego oraz kół naukowych - etnologów i folklorystów, kulturoznawców, etnolingwistów UMCS.

Studenckie Spotkania z Tradycją organizowane są od początku 2008 roku.

Spotkania

Organizatorzy