Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
GADKI Z CHATKI
Skocz do strony Gadek z Chatki

Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" to jedyny w Polsce magazyn poświęcony muzyce współczesnej inspirowanej folklorem. Czasopismo powstało w maju 1996 roku, jest dwumiesięcznikiem, posiada zasięg ogólnopolski. W 2004 SARF stał się formalnie współwydawcą dwumiesięcznika, zaczął go również corocznie współfinansować. W 2012 roku został wydany 100 numer pisma.

Celem pisma jest przybliżanie czytelnikom problematyki kultury tradycyjnej, a w szczególności folkloru muzycznego i całego kontekstu kulturowego mu towarzyszącego oraz współczesnych zjawisk z nim związanych; jak również dokumentacja działań ruchu folkowego, informacja o bieżących wydarzeniach, edukacja, integracja środowiska związanego z polską sceną muzyki tradycyjnej.

Nacisk merytoryczny stawiany jest na wielostronność oraz interdyscyplinarność, taki bowiem charakter pisma umożliwia w efekcie przekrojową prezentację nie tylko muzyki, ale także całej kultury i sztuki tradycyjnej oraz współczesnej inspirowanej folklorem. Zakres tematyczny pisma obejmuje też pokrewne ruchowi folkowemu zjawiska, takie jak współczesny ruch rycerski, ekologia, szeroko pojmowana turystyka mająca na celu odkrywanie lokalnych tradycji i własnych korzeni, pozamuzyczne dziedziny sztuki inspirowane kulturą tradycyjną - plastyka, film, teatr. Na "Gadki z Chatki" składają się min.: wywiady, artykuły, felietony, informacje o wydarzeniach, relacje, recenzje wydawnictw płytowych i książkowych oraz ukazująca się w odcinkach jedyna w naszym kraju Encyklopedia Polskiego Folku (lata 2004 - 2012)

Internetowe wydanie pisma zawiera m.in. multimedialną wersję Encyklopedii Polskiego Folku oraz prezentację nurtu folkowego w krajach Europy Wschodniej.

Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" współfinansowane jest m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Lublin, Województwo Lubelskie, Fundację J&S Pro Bono Poloniae, Fundację Otwarty Kod Kultury, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W latach 2004-2005 SARF otrzymał też dwukrotnie dotacje na rozbudowę stron internetowych pisma z Fundacji Batorego.

www.gadki.lublin.pl
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
pismofolkowe@gmail.com
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel. +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006