Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
ORKIESTRA św. MIKOŁAJA

Misją Orkiestry św. Mikołaja od początku istnienia zespołu, czyli od 1988 roku, jest przeniesienie wartościowych wątków tradycji we współczesność. Charakterystyczną cechą muzyki Orkiestry jest stosowanie wyłącznie instrumentów akustycznych i archaicznych technik wokalnych np. "białego" śpiewu. W swoich aranżacjach grupa stosuje rzadkie instrumenty jak cymbały, koboz, dutar, nyckelhapga, mazanki, pasterskie instrumenty i zabawki, tzw. narzędzia muzyczne. To one w dużej mierze tworzą specyficzny i niepowtarzalny koloryt brzmienia zespołu nadając mu mistyczną aurę.

Orkiestra, jako jedna z pierwszych kapel, wprowadziła do repertuaru muzykę inspirowaną słowiańskim folklorem muzycznym, przede wszystkim polskim, łemkowskim i huculskim. Tym inspiracjom pozostała wierna do dziś, chociaż w ich muzyce da się również usłyszeć frazy nawiązujące do muzyki tradycyjnej z różnych stron świata, a także do muzyki współczesnej.

Dorobek Orkiestry św. Mikołaja to 12 CD i prawie 2000 koncertów w 16 krajach Europy (Szwecja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Mołdowa, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Rosja, Słowacja, Czechy, Węgry, Finlandia) i w Malezji na Rainforest Festival. Inne prestiżowe koncerty to: transmitowany koncert w Studiu im. A. Osieckiej - Pr III PR (2009); koncert transmitowany w Radiu Gdańsk (2010), koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie (2010), w Southend-on-Sea (Anglia 2010); Deventer i Haarlem (Holandia 2013 i 2011), Moskwa i Festiwal "Pustyje Hołmy" (2011), Helsinki "Midsommar" (2011) i wiele innych. Występowała również na Expo 2000 w Hanowerze i AIRTEC 2011 we Frankfurcie nad Menem oraz na zamkniętych wydarzeniach kulturalnych w ambasadach polskich w Helsinkach i Moskwie. Grupa była też zapraszana na wiele imprez o innym niż folkowy charakterze. Zrealizowała kilka filmów i programów telewizyjnych.

W 2005 r. Orkiestra św. Mikołaja, jako pierwszy zespół folkowy, otrzymała Honorową Nagrodę im. Oskara Kolberga za popularyzację kultury ludowej. W Polsce jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie.

www.mikolaje.lublin.pl


Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
pismofolkowe@gmail.com
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel. +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006