Stowarzyszenie Animatorow
Ruchu Folkowego

Newsletter
LIST PROTESTACYJNY
Szanowni Państwo! Sprawa Radiowego Centrum Kultury Ludowej, po interwencji mediów a także, o czym jesteśmy głęboko przekonani, dzięki wsparciu sygnatariuszy naszego wspólnego listu, wydaje się być wygrana!
Tak przynajmniej wynika z oświadczania Rzecznika Polskiego Radia: http://www.prsa.com.pl/news.asp?id=611
Serdecznie dziękujemy za poparcie wyrażone podpisami pod przygotowanym przez nas listem. Wkrótce zostanie przekazany on władzom Polskiego Radia oraz innym instytucjom mającym wpływ na ich politykę.
W dalszym ciągu zachęcamy jednak do składania podpisów. Dorobek RCKL to wynik pracy konkretnych ludzi tworzących ważne idee i działania. To oni sprawili, że RCKL jest prawdziwym "Centrum" a nie "Radiowym Kącikiem Kultury Ludowej". Jeśli nie musimy (oby tak było) już występować w ich obronie, to pokażmy im nasze poparcie.

List Otwarty w Sprawie Likwidacji Radiowego Centrum Kultury Ludowej

Decyzją Zarządu Polskiego Radia z dniem 1 kwietnia 2007 ma zostać zlikwidowane Radiowe Centrum Kultury Ludowej (RCKL). My, niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko temu i zwracamy się z prośbą do Zarządu PR o ponowne przemyślenie i weryfikację postanowień.

RCKL powołane w 1994 roku przez Marię Baliszewską, ma wyjątkowe zasługi w zakresie upowszechniania oraz dokumentowania muzycznej kultury ludowej Polski i świata. To kontynuacja wieloletniej pracy Redakcji Muzyki Ludowej PR, prowadzonej przez Mariana Domańskiego, a od 1973 roku także przez Marię Baliszewską i Annę Borucką-Szotkowską. Redakcja wykonywała pracę pionierską: dokonywała nagrań autentycznych muzyków ludowych oraz popularyzowała na antenie prawdziwy obraz folkloru polskiej wsi, co, pamiętajmy, w czasach PRLu nie było łatwe i wymagało cywilnej odwagi. Tak powstało Archiwum - zważywszy na stuprocentowe straty wojenne i peerelowskie zaniedbania oraz schyłek tradycji wiejskich - archiwum bezcenne dla nauki i kultury, a także dla młodzieży, która od początku lat 90-tych poszukuje poprzez muzykę własnej tożsamości i wyrazu. Z myślą o niej RCKL organizuje dziesiąty już rok międzynarodowy Festiwal "Nowa tradycja" i skutecznie promuje wartościowe dokonania polskiego folku również zagranicą (zajmują się tym Małgorzata Jędruch, Włodzimierz Kleszcz).

Dzięki Radiowemu Centrum Kultury Ludowej zarówno tradycyjna muzyka etniczna jak i twórczość nią inspirowana (od muzyki poważnej po jazz, folk, world music) jest popularyzowana na antenach Polskiego Radia oraz w stacjach radiowych zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej, a także prezentowana na organizowanych i finansowanych przez tę instytucję koncertach i festiwalach. Wielu polskich artystów zostało zauważonych i docenionych, zyskało uznanie również międzynarodowe.

RCKL jest jedyną placówką kulturalną, która na tak szeroką skalę prowadzi działania, zmierzające do podtrzymania i ochrony tradycyjnej polskiej muzyki ludowej. Jest instytucją unikalną i niezastąpioną, łączy bowiem funkcje redakcji radiowej, placówki badawczej i dokumentacyjnej oraz promotora i mecenasa rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stwarza przestrzeń inspiracji i dialogu międzypokoleniowego - szanuje, docenia i stawia za wzór tych, którzy odchodzą, tym, którzy przychodzą. Młodym pomaga stawiać pierwsze kroki twórcze. RCKL jest po prostu elementem krajobrazu kultury i patriotyzmu jutra.

Redaktorzy RCKL to wysokiej klasy fachowcy, wybitni radiowcy, zaangażowani w dzieło, którego się podjęli. Dowodem tego jest Nagroda Rady Programowej PR przyznana im w roku 2004 oraz Nagroda im. Oskara Kolberga przyznawana przez Ministra Kultury. Maria Baliszewska jest ponadto laureatką nagrody specjalnej Fundacji Kultury (1998) i medalu Zygmunta Glogera (2003), a od 1998 koordynatorem Europejskiej Unii Radiowej ds. muzyki tradycyjnej i folkowej.

Dzięki RCKL mało popularna w Polsce, a od dawna objęta ochroną i traktowana priorytetowo w Europie, kultura i muzyka etniczna zaistniała w mediach i zainteresowała szersze audytorium, a przede wszystkim została na nowo odkryta przez młodych twórców i wykonawców. Pracy redaktorów RCKL zawdzięczamy wiele wartościowych nagrań nowej muzyki inspirowanej folklorem oraz unikalną serię 25 płyt z polską muzyką ludową "Muzyka Źródeł - Z Kolekcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia", jak dotąd jedyną reprezentatywną serię płytową z nagraniami autentycznej ludowej muzyki polskiej. RCKL znacząco wspiera również takie wydarzenia jak doroczny Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Dzięki tym wszystkim działaniom Polska dorównuje standardom europejskim i światowym w dziedzinie ochrony dziedzictwa muzycznego oraz promocji nowej sztuki inspirowanej folklorem.

Raz jeszcze zwracamy uwagę: RCKL to jedyna tego typu placówka w Polsce!!!

Apelujemy zatem do władz Polskiego Radia, aby powstrzymały się od likwidacji instytucji, która uczciwie pełni tzw. misję publiczną zagwarantowaną radiosłuchaczom przez ustawę.

Apelujemy jako twórcy, ludzie kultury, bliscy wartościom promowanym przez RCKL, jako słuchacze.

"Miarą oceny Polskiego Radia - S.A. jest akceptacja przez słuchaczy oferty programowej i sposobu jej realizacji. Słuchacze traktowani są jako partnerzy Polskiego Radia - S.A.(...)" (z dokumentu Zasady Etyki Polskiego Radia S.A.)

Z poważaniem

50 ostatnio złożonych podpisów: (pełna lista)

1. magdalena chmielewska
2. Tomasz Kunusz
3. Krzysztof Cękiel, własna
4. Richard Benesevich, muzykant i nauczyciel
5. Dorota Konador, osoba prywatna
6. Sławomir \"fari\" Drajer, Muzyka wychowuje !!!
7. Maciej Budny
8. Ewelina Pabich
9. klaudia Chudnicka
10. Marcelina Naparstek, Wrocław
11. Piotr Kamiński, niezależny
12. Stefan Aleksander Dziekoński
13. Justyna Beata Rokosz
14. henryk winckiewicz, artyata plastyk
15. Janusz Korbecki
16. Jan KUCZEK, Etnograf, kier.Pol.zespolu w Eindhoven, Holandia
17. irek Walczak
18. Grażyna Gałązka
19. Jakub Jaroński
20. Michał Brdak, ...miłośnik jednej z wyżej podpisanych, która brzmi jaj muzyka ludowa w swych najszlachetniejszych dźwiękach...
21. Leif Leszczynski, k.k.
22. Iwona Chmaj
23. Katarzyna Mikulska
24. Andzia PIGAN
25. Piotr Cieślak, fan Village Kollektiv
26. Roman Drajer, muzyk, wróg nonsesu i absurdu
27. Anita Buczkowska
28. Tomasz Graniczka
29. Justyna Rybaczuk
30. Katarzyna Górna
31. Dominika Szubańska, licealistka, miłośniczka muzyki ludowej
32. Arkadjusz Owczarek
33. Izabela Jankowska
34. Emilia Pilguj
35. Barbara Różańska
36. justin tiuchtiej-lavazzon, designer/miami beach/fl
37. eric lavazzon, artysta/floryda
38. Paulina Sobieszkoda, studentka psychologii, Uniwersytet Wrocławski
39. Marcin Skaziński
40. Piotr Malczyk
41. karolina turbak
42. mazur zbigniew
43. Julia Andruszko, \"OCZY-RZECZY-W-ISTOŚCI\"
44. bartek bijak, Centralne Muzeum Włókiennictwa (pracownik)
45. Mateusz Jamka
46. Michał Kudła
47. Michał Miąskiewicz
48. Marcin Zieliński
49. Janusz Kempiński, prywatna
50. Tomasz Karpiński, twórca ludowy

Liczba zweryfikowanych podpisów: 3287 (pełna lista)
Więcej o sprawie RCKL:
Gazeta Wyborcza: "Koniec Radiowego Centrum Kultury Ludowej"
Rzeczpospolita: "Twórcy ludowi znikną z publicznej anteny"
Oświadczenie Rzecznika Polskiego Radia
Strona Internetowa RCKL
LIST OTWARTY W SPRAWIE POLITYKI KULTURALNEJ POLSKIEGO RADIA
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
sarf@interia.pl
ul. Araszkiewicza 11, 20-834 Lublin,  tel.+48 (81) 744 89 36,  +48 601 732 249
PEKAO S.A. III O w Lublinie,  93124023821111000039232241
NIP: 712-27-64-794   Regon: 432514316   nr KRS: 0000058300

© Design: Tatomyr 2006