Spotkania Ludzi Gór
Spotkania Ludzi Gór" są kontynuacją Spotkań Artystycznych w Jaworniku organizowanych od 1995 r. na terenie studenckiej bazy w Jaworniku prowadzonej przez Orkiestrę św. Mikołaja. powstała ONA niemal na fundamentach łemkowskich domostw, które są jedynymi śladami po wsi zniszczonej w czasie Akcji Wisła. Wysiłkiem grupy pasjonatów została zbudowana "infrastruktura" - kilka dających schronienie wiat. Służą one przez letni sezon jako nocleg dla wędrownych turystów, a przez tydzień stają się swoistym ośrodkiem kultury. Projekt ma trzy równoległe poziomy, które wzajemnie się uzupełniają - Przegląd Filmowy - pokaz filmów dokumentalnych poświęconych magii gór (głównie Bieszczadów i Beskidu Niskiego), z której mieszkańcy gór nie zdają sobie często sprawy, kulturze tradycyjnej i współczesnym problemom tych terenów. Pokazom zazwyczaj towarzyszą kameralne koncerty - Warsztaty - zajęcia prowadzone przez artystów ludowych, muzyków folkowych oraz artystów wykorzystujących sztukę ludową jako inspirację, mające na celu przybliżenie ich uczestnikom folkloru oraz ukazanie go jako niewyczerpanego źródła pomysłów dla własnej twórczości. Pozwalają one odkryć własne zdolności i zrozumieć, że nie trzeba kończyć szkół artystycznych żeby kreować wartościową sztukę. ( - Koncerty- jego celem jest prezentacja folkloru muzycznego Karpat - ze szczególnym naciskiem na muzykę lokalną - i muzyki nim inspirowanej. Zazwyczaj występują na nim grupy z południowo- wschodniej Polski. Staramy się też zawsze zapraszać grupy z okolic Komańczy Dzięki tej różnorodności przedsięwzięcie obejmuje dość szerokie grono odbiorców. Mogą oni uczestniczyć w wybranych wydarzeniach lub je łączyć. Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodzieży akademickiej z całego kraju, a także w mniejszym stopniu licealnej zainteresowanej kulturą ludową, folklorem Karpat głównie łemkowskim, a także młodych miłośników muzyki, filmu a nade wszystko gór. W poprzednich latach warsztaty prowadzili między innymi - Roman Kumłyk, Jacek Kleyff, Daria Boiwka, Julia Doszna, Osławiany; wystąpili: -Kapela Zbierana z Komańczy, Serencza, Karol Płudowski Czeremszyna, Kapela Domu Tańca "Wędrowiec". Odbyły się pokazy filmów dokumentalnych Andrzeja Potockiego (TV Rzeszów), Alicji Wosik (TV Rzeszów), Krzysztofa Krzyżanowskiego (TV Kraków)
© Design: Tatomyr 2005-2006